Προσλαμβάνονται 1.534 γυμναστές στους δήμους - Δείτε αναλυτικά τις θέσεις

Προσλαμβάνονται 1.534 γυμναστές στους δήμους - Δείτε αναλυτικά τις θέσεις
«Πράσινο φως» για την πρόσληψη πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής σε ΟΤΑ ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ οι οποίοι υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ) έτους 2015-16, άναψε με την δημοσίευση της σχετικής ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ειδικότερα, για τη χρονιά 2015-156 θα προσληφθούν 1.534 γυμναστές για Προγράμματα Άθλησης που απευθύνονται σε όλες τις κοινωνικές και ηλικιακές ομάδες αθλουμένων.

Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η κατανομή θέσεων για την πρόσληψη χιλίων πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (1.534) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής κατ’ ανώτατο όριο, με σκοπό τη στελέχωση των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, που υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) έτους 2015−2016, όπως αυτές αξιολογούνται και εγκρίνονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού Αθλητισμού, δια της Δ/νσης Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού και Διατροφής.

Όσοι επιλέγονται για να εργαστούν στα Π.Α.γ.Ο. υπογράφουν σύμβαση εργασίας με το φορέα υλοποίησης του προγράμματος διάρκειας έως 8 μήνες, στην οποία καθορίάζεται η ωριαία αποζημίωση, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και του Οργανωτικού Πλαισίου.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΔΩ