Πρόγραμμα έκτακτης ενίσχυσης για 4000 ανέργους – Ποιοι δικαιούνται και πόσα

Πρόγραμμα έκτακτης ενίσχυσης για 4000 ανέργους – Ποιοι δικαιούνται και πόσα
Προγράμματα παροχών για χιλιάδες δικαιούχους που έχασαν τη δουλειά τους ενεργοποιεί το υπουργείο Εργασίας. Τα προγράμματα περιλαμβάνουν –μεταξύ άλλων- εκπαιδευτικό επίδομα που μπορεί να φτάσει στα 1800 ευρώ ανά άτομο, επιδότηση κινητητικότητας (σ.σ αλλαγή τόπου κατοικίας με στόχο την εξεύρεση εργασίας έως 2000 ευρώ ανά άτομο), εξειδικευμένη κατάρτιση και επιμόρφωση με προϋπολογισμό 4000 ευρώ ανά άτομο αλλά και 2500 ευρώ για επαγγελματική συμβουλευτική.


Τα προγράμματα αφορούν στην ενίσχυση απολυμένων από τον κλάδο μέσων ενημέρωσης (σ.σ ο σχετικός κατάλογος περιλαμβάνει 10άδες επιχειρήσεις), τους απολυμένους των Sprider Stores Α.Ε αλλά και τξης Οδυσσεύς Φωκάς

Από σήμερα, με τη δημοσίευση των σχετικών ανοιχτών προσκλήσεων προς τους ενδιαφερόμενους φορείς, τίθεται σε εφαρμογή το πρόγραμμα ενίσχυσης των 4 χιλιάδων απολυμένων από 62 συνολικά επιχειρήσεις του κλάδου των Μέσων Ενημέρωσης, των εταιριών Sprider Stores Α.Ε και Οδυσσεύς Φωκάς.

Οι προσκλήσεις προς τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή τις Ενώσεις αυτών, που θα αναλάβουν ως ανάδοχοι φορείς την υλοποίηση των προγραμμάτων ενίσχυσης των ανέργων, έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης http://www.ypakp.gr/

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 37,5 εκατομμυρίων ευρώ, χρηματοδοτείται σε ποσοστό 60% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) και κατά 40% από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) δημιουργήθηκε με βάση τον κανονισμό 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σκοπός του είναι η παροχή άμεσης και έκτακτης υποστήριξης σε απολυμένα άτομα. Μέσω του ΕΤΠ παρέχεται η δυνατότητα χρηματοδότησης των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λήψη μέτρων στήριξης των εργαζομένων που απολύονται λόγω παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης ή εξαιτίας των μεγάλων αλλαγών που επιφέρει η παγκοσμιοποίηση στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου, στις περιπτώσεις όπου οι απολύσεις αυτές έχουν σοβαρό ανεπιθύμητο αντίκτυπο στην τοπική ή περιφερειακή οικονομία.

Για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός του ΕΤΠ ανέρχεται σε 150 εκατ. ευρώ

«Η έναρξη του εν λόγω προγράμματος θα δώσει μια μικρή ανάσα στους απολυμένους επιχειρήσεων που αναγκάστηκαν είτε να κλείσουν, είτε να μειώσουν το προσωπικό τους λόγω της οικονομικής κρίσης», δήλωσε η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ράνια Αντωνοπούλου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SPRIDER STORES A.E.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΦΩΚΑΣ Α.Ε.