Προσλήψεις μεταφραστών στην Κομισιόν με αποδοχές εως και 5.612 ευρώ το μήνα

Προσλήψεις μεταφραστών στην Κομισιόν με αποδοχές εως και 5.612 ευρώ το μήνα
Στη πρόσληψη 52 γλωσσομαθών νομικών με μηνιαίες απολαβές που ξεκινούν από 5.612,65 ευρώ ετοιμάζεται να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εδρεύει στο Λουξεμβούργο.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το «Εθνος» θα προσληφθούν 10 γλωσσομαθείς νομικοί βουλγαρικής γλώσσας (BG), 15 ισπανικής γλώσσας (ES), 15 γαλλικής γλώσσας (FR) και 12 ιταλικής γλώσσας (IT).

Τα καθήκοντα των γλωσσομαθών νομικών του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Eνωσης περιλαμβάνουν μετάφραση νομικών κειμένων στη γλώσσα του διαγωνισμού από δύο τουλάχιστον άλλες επίσημες γλώσσες της ΕΕ και εργασίες νομικής ανάλυσης σε συνεργασία με τις Γραμματείες και τις λοιπές υπηρεσίες του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Eνωσης.

Προσόντα

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν επίπεδο σπουδών που αντιστοιχεί σε πλήρη κύκλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πιστοποιούμενο με έναν τίτλο στο δίκαιο της χώρας τους, ελάχιστο επίπεδο C1 στη γαλλική γλώσσα και ελάχιστο επίπεδο C1 στη γερμανική, την αγγλική, την ισπανική ή την ιταλική γλώσσα.

Oσοι επιλεγούν για τις προκαταρκτικές δοκιμασίες θα υποβληθούν σε δύο δοκιμασίες μετάφρασης με τη χρήση υπολογιστή χωρίς τη χρήση λεξικού.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν τρεις δοκιμασίες (συνεντεύξεις με αντικείμενο τις γενικές και τις ειδικές ικανότητες, καθώς και ομαδική άσκηση) πριν από την τελική επιλογή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο της EPSOέως τις 23 Ιουνίου 2015.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ