Ο κλάδος που φέρνει χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας

Ο κλάδος που φέρνει χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας
Η δυνατότητα της ελληνόκτητης ποντοπόρου ναυτιλίας να απασχολήσει δεκάδες χιλιάδες Έλληνες σε μια περίοδο που η ανεργία μαστίζει τη χώρα βρίσκεται στο επίκεντρο μιας προσπάθειας που φαίνεται πως βρίσκει υποστηρικτές τόσο στους κόλπους της κυβέρνησης όσο και της πλοιοκτησίας.


Πολλοί Έλληνες εφοπλιστές είναι διατεθειμένοι να προσλάβουν Έλληνες ως πληρώματα, πέραν των αξιωματικών που μπορούν να χρησιμοποιούν, και να βοηθήσουν με αυτό τον τρόπο την χώρα. Δυνητικά το όφελος, όπως θα φανεί παρακάτω, μπορεί να ξεπεράσει τις 100 χιλιάδες θέσεις εργασίας και να προσθέσει στην οικονομία επιπλέον εισόδημα που προσεγγίζει τα τρία δισεκατομμύρια ευρώ ή 1,77% του ΑΕΠ.

Βασική προϋπόθεση όμως για να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας στα ελληνόκτητα πλοία είναι η επικράτηση μισθολογικών συνθηκών σύμφωνων με τα διεθνώς κρατούντα στη διεθνή ναυτιλία και πάντοτε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις Διεθνείς Συμβάσεις για όλους τους ναυτικούς χωρίς απαραίτητα να μεταβληθεί το σημερινό ύψος των ασφαλιστικών εισφορών ναυτικών και πλοιοκτητών.

«Η ναυτιλία μπορεί να δώσει διέξοδο σε χιλιάδες νέους για εργασία με θετικές προοπτικές, εφόσον υπάρξουν οι αναγκαίες κανονιστικές ρυθμίσεις που θα εξασφαλίσουν τις προαπαιτούμενες συνθήκες για την απασχόληση Ελλήνων ναυτικών στα ελληνόκτητα πλοία» σημειώνουν κύκλοι της ναυτιλίας σε γνώση των σχετικών διεργασιών.

Με άλλα λόγια να αναληφθούν οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα επιτρέψουν να ξεπεραστούν προβλήματα που σχετίζονται με τις υψηλότατες καθαρές αποδοχές που προβλέπονται σήμερα στην Ελλάδα για αυτές τις δουλειές, δηλαδή πληρώματα. Αποδοχές που βέβαια δεν επιτρέπουν προσλήψεις αφού ο κλάδος καλείται να ανταγωνιστεί σε ένα ιδιαίτερα σκληρό διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον κάτι που μάλιστα το καταφέρνει με επιτυχία πρωταγωνιστώντας παγκοσμίως επί δεκαετίες.

Από τα τέλη Μαΐου το σχέδιο αυτό για ένα new deal για τη ναυτεργασία άρχισε να βγαίνει πια προς τα έξω καθώς οι συνθήκες αλλά και οι επαφές φαίνεται πως ωρίμασαν. Σε μεγάλη εκδήλωση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ο υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Γιώργος Σταθάκης μίλησε για ανάδειξη του Πειραιά σε ναυτιλιακό κέντρο και ενίσχυση της ελληνικής σημαίας και της ναυτικής εκπαίδευσης.

Ο αναπληρωτής υπουργός Ναυτιλίας Θοδωρής Δρίτσας, ο οποίος έχει προτρέψει την ΠΝΟ να συζητήσει με την εργοδοσία την προοπτική ενίσχυσης της απασχόλησης, έκανε λόγο από το ίδιο βήμα για ανάγκη αύξησης της απασχόλησης ελλήνων ναυτικών στο σύνολο του ελληνόκτητου στόλου. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Θόδωρος Βενιάμης μίλησε ανοιχτά:

«Ο κλάδος έχει τη δυνατότητα να συνδράμει ακόμα περαιτέρω, δίνοντας τη δυνατότητα σε άνεργους συμπολίτες μας να εργαστούν στα ποντοπόρα πλοία στη βάση όσων ισχύουν στη διεθνή ναυτεργασία» τόνισε.

Η συγκεκριμένη πρόταση του εφοπλισμού προς το κράτος είχε υποβληθεί και στην προηγούμενη κυβέρνηση χωρίς αποτέλεσμα αν και εκείνη προχώρησε τουλάχιστον στην υπογραφή του συνυποσχετικού της εθελοντικής συνεισφοράς με την οποία η ποντοπόρος εισφέρει ποσό ύψους 420 εκατομμυρίων ευρώ επιπλέον της πάγιας φορολογίας χωρητικότητας.

Στην καρδιά της πρότασης για την απασχόληση βρίσκεται μια άγνωστη πρωτοβουλία για το new deal στη ναυτεργασία που στήριξε η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, χρηματοδότησε ο όμιλος Αγγελικής Φράγκου και ανέλαβε και ολοκλήρωσε τον Μάρτιο του 2014 το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών.

Το ΙΟΒΕ συνέταξε οικονομετρική μελέτη με βάση την οποία υπολογίζει ότι στην περίπτωση που όλοι οι αξιωματικοί, καθώς και δύο ναυτικοί κατώτερου πληρώματος υψηλότερης ειδίκευσης στα ελληνόκτητα πλοία ξένης σημαίας αντικατασταθούν από Έλληνες, στην ελληνική οικονομία θα δημιουργούνταν αρχικά περίπου 32,5 χιλ. νέες θέσεις εργασίας οι οποίες παράγουν εισόδημα της τάξης των € 997 εκατ. ετησίως.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ. Η δαπάνη των ανωτέρω εισοδημάτων εντός της ελληνικής οικονομίας αναμένεται σύμφωνα με την μελέτη να αυξήσει σημαντικά τη ζήτηση, η οποία θα ικανοποιείται από επιπλέον 90 χιλ. θέσεις εργασίας, ενώ ταυτόχρονα το εθνικό εισόδημα από εργασία αναμένεται να ενισχυθεί κατά €1,8 δισ. Τελικά, η οικονομία αναμένεται να ενισχυθεί κατά 122 χιλ. θέσεις εργασίας, αυξάνοντας το εθνικό εισόδημα από εργασία κατά € 2,8 δισ.

Η δυνητική μέγιστη συμβολή στην απασχόληση της ελληνόκτητης ναυτιλίας εκτιμάται ότι θα δημιουργούσε μεσοπρόθεσμα 82,1 χιλ. θέσεις εργασίας και επιπλέον €1,8 δισ. ετήσιο εισόδημα από εργασία στη ναυτιλία. Λόγω της πολλαπλασιαστικής τους επίδρασης στην οικονομία, η πλεονάζουσα ζήτηση που θα μπορούσε να δημιουργηθεί εξαιτίας των νέων θέσεων εργασίας εκτιμάται πως θα εξυπηρετηθεί μέσα από 226,7 χιλ. επιπλέον θέσεις απασχόλησης που με τη σειρά τους αναμένεται να ενισχύσουν το εθνικό εισόδημα από εργασία κατά περίπου €3,2 δισ.

Στην κυβέρνηση γνωρίζουν πλέον έτσι πως τα οφέλη στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν περιορίζονται μόνο στην απασχόληση και στο εθνικό εισόδημα από εργασία. Η τόνωση της απασχόλησης στον ναυτιλιακό κλάδο, πέραν των προφανών πλεονεκτημάτων, συσχετίζεται και με αύξηση των εισροών από τους εργαζόμενους προς τα κρατικά ταμεία. Παράλληλα, η παροχή της δυνατότητας ασφάλισης και αναγνώρισης της υπηρεσίας των ναυτικών, φορολογικών κατοίκων Ελλάδος που υπηρετούν στα πλοία ξένης σημαίας αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά και τα έσοδα του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ).

Με τη γλώσσα των αριθμών

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία η καταγεγραμμένη συνολική συμβολή της ναυτιλίας για την Ελλάδα εκτιμάται σε €13 δισ. ετησίως προστιθέμενη αξία και 192 χιλιάδες άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας.

Το εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών, από αυτές τις 192.000 θέσεις εργασίας, υπολογίζεται στα €2,7 δισ. ετησίως με μεγάλο μέρος εξ αυτών να κατευθύνεται στα δημόσια ταμεία ως φόρος εισοδήματος και πρόσθετα ποσά στα ασφαλιστικά ταμεία. Από αυτές τις θέσεις εργασίας οι άμεσα σχετιζόμενες με την Ναυτιλία είναι από τις πλέον καλοπληρωμένες στη χώρα αφού διαμορφώνονται με βάση τα διεθνή και όχι τα εγχώρια μισθολογικά δεδομένα. Ακόμα και οι μισθοί των κατώτερων θέσεων πληρώματος νεοεισερχομένων με βάση τις Διεθνείς Συμβάσεις είναι πολύ υψηλότερες από τους μισθούς που επικρατούν σήμερα στην ελληνική αγορά εργασίας και διπλάσιοι σχεδόν από τον τρέχοντα κατώτερο μισθό. Όλα δείχνουν πως οι συνθήκες ωρίμασαν.

«Το μεγάλο στοίχημα της κυβέρνησης είναι να προχωρήσει στις απαραίτητες πρωτοβουλίες χωρίς να χάσει χρόνο που ούτως ή άλλως η οικονομία δεν έχει», αναφέρουν οικονομολόγοι και στελέχη συμβουλευτικών οίκων εγνωσμένου κύρους. Άλλωστε μια τέτοια πολιτική «θα ήρε και την αβεβαιότητα που επικρατεί σε ορισμένους ναυτιλιακούς κύκλους για τις προθέσεις της σε σχέση με τον ένα εκ των δυο βασικότερων πυλώνων της εθνικής οικονομίας» σημειώνουν.

ΠΗΓΗ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ