Πρόγραμμα κατάρτισης 4.200 εργαζομένων στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα (Όλες οι λεπτομέρειες)

Πρόγραμμα κατάρτισης 4.200 εργαζομένων στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα (Όλες οι λεπτομέρειες)
Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος υλοποιεί για όλα τα Επιμελητήρια-μέλη της το πρόγραμμα «Κατάρτιση εργαζομένων στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα». 

Σε ποιούς απευθύνεται

Σε 4.200 στελέχη και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, όλων των κλάδων της οικονομίας – προβλέπεται η υλοποίηση 170 περίπου προγραμμάτων κατάρτισης και στις 13 Περιφέρειες της χώρας.

Διάρκεια Προγραμμάτων

80 ώρες [60 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 20 ώρες πρακτική άσκηση, η οποία θα υλοποιηθεί με τη μορφή των μελετών περίπτωσης (case studies) και θα έχει ως παραδοτέα «Πλάνα Καινοτομίας», τα οποία οι καταρτιζόμενοι θα προτείνουν στις επιχειρήσεις που εργάζονται]

Αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση του Έργου

Ενίσχυση των δεξιοτήτων των εργαζομένων Διατήρηση θέσεων εργασίας Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων Ενίσχυση της καινοτομίας

Επιδότηση 5,00 € μικτά / ώρα κατάρτισης

Για την επιλογή των καταρτιζομένων θα ακολουθηθεί σειρά προτεραιότητας – σε επίπεδο Περιφέρειας – βάσει του χρόνου κατάθεσης των αιτήσεων συμμετοχής από τους υποψήφιους καταρτιζόμενους. [από κάθε επιχείρηση – σε επίπεδο Περιφέρειας - μπορούν να συμμετάσχουν μέχρι 5 εργαζόμενοι]

Την σχετική αίτηση θα την βρείτε ΕΔΩ