Εξαίρεση της «απαγόρευσης» προσλήψεων, η Κοινωφελή Εργασία του ΟΑΕΔ

Εξαίρεση της «απαγόρευσης» προσλήψεων, η Κοινωφελή Εργασία του ΟΑΕΔ
Σε εφαρμογεί πρόκεται να τεθεί η Κοινωφελή Εργασία του ΟΑΕΔ ανεξάρτητα το «πάγωμα» των προσλήψεων στο δημόσιο που ισχύει με την προκήρυξη των εκλογών, δηλαδή από σήμερα μέχρι και την ορκωμοσία της νέα κυβέρνησης.

Ειδικότερα οι προσλήψεις κοινωφελούς εργασίας που είναι χρηματοδοτούμενες απο το πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινουν Δυναμικού» του ΕΣΠΑ δεν εμπίπτουν στις απαγορεύσεις της προεκλογικής περιόδου (τουλάχιστον μέχρι και την τελευταία εκλογική αναμέτρηση)

Το χρονοδιάγραμμα που έχει κοινοποιήσει ο ΟΑΕΔ, θέλει στα μέσα του Ιανουαρίου να ανοίξει η ηλεκτρονική αίτηση του Οργανισμού για την υποβολή από τους ανέργους για τις 52.818 θέσεις σε δήμους, περιφέρειες και υπουργεία.

Το ΑΣΕΠ αναμένεται να δώσει την απαιτούμενη έγκριση έως το τέλος του έτους και στη συνέχεια ο ΟΑΕΔ θα ανακοινώσει τις ακριβείς θέσεις ανά ειδικότητα και τους τομείς του δημόσιου που πρόκειται να απορροφηθούν. Στόχος είναι το πρώτο 20αήμερο του Ιανουαρίου να ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων.

Ακολουθεί η ανάρτηση των προσωρινών πινάκων των δικαιούχων και η υποβολή ενστάσεων, οι οποίες πρέπει να ελεγχθούν από αρμόδια επιτροπή. Στη συνέχεια θα γίνει η ανάρτηση των οριστικών πινάκων και έως 15 μέρες μετά πρέπει οι ωφελούμενοι να έχουν τοποθετηθεί στις θέσεις εργασίας, ανά φορέα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις υπηρεσιακών παραγόντων του ΟΑΕΔ, κάτι τέτοιο δεν αναμένεται να συμβεί, νωρίτερα από το β'15νθήμερο του Φεβρουαρίου.

Σημειώνεται ότι όσοι άνεργοι επιλεχθούν να στελεχώσουν υπηρεσίες καθαριότητας θα λάβουν βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα για τις υπηρεσίες τους.

Οι θέσεις κατανέμονται σε 126 ειδικότητες από όλες τις κατηγορίες εκπαίδευσης. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων και θα έχουν προβάδισμα στην επιλογή οι μακροχρόνια άνεργοι, τα μέλη οικογενειών που δεν εργάζεται κανείς, οι πτυχιούχοι ΑΕΙ - ΤΕΙ οι οποίοι και θα καλύψουν 12.800 θέσεις.

Δείτε την κατανομή θέσεων στο συνημμένο αρχείο κάτω