Προκήρυξη 49 θέσεων εργασίας στο Λιμενικό Σώμα

Προκήρυξη 49 θέσεων εργασίας στο Λιμενικό Σώμα
Με προκήρυξη του το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου/ Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει το νέο διαγωνισμό για την κατάταξη σαράντα εννέα Δοκίμων Λιμενοφυλάκων στο Λιμενικό Σώμα.

H προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λ.Σ.– ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια», από όπου μπορούν να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι.

Στην προκήρυξη αναφέρονται, μεταξύ άλλων, η ηλικία και τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων, οι διαδικασίες του διαγωνισμού, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία.

H κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει είτε ταχυδρομικώς με συστημένη αλληλογραφία, είτε αυτοπροσώπως ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο - κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 έως 14:00- από την Τετάρτη 07-01-2015 μέχρι και την Παρασκευή 30-01-2015 στη Σχολή Λιμενοφυλάκων.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη στο συνημμένο αρχείο κάτω.