ΥΠΟΙΚ: Προσλήψεις νομικών και οικονομολόγων από το 2015

ΥΠΟΙΚ: Προσλήψεις νομικών και οικονομολόγων από το 2015
Νέο διαγωνισμό για τακτικό προσωπικό θα προκηρύξει μέσα στον Ιανουάριο 2015 το υπουργείο Οικονομικών για την πρόσληψη 500 Νομικών και Οικονομολόγων.

Οι νέοι εργαζόμενοι θα αναλάβουν καθήκοντα αποκλειστικά ως Ελεγκτές Εσόδων με κύρια αρμοδιότητα τον έλεγχο της έκδοσης αποδείξεων στις επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, θα αντικαταστήσουν τους 500 ήδη εργαζόμενους στο ΥπΟΙΚ, οι οποίοι θα συνταξιοδοτηθούν μέσα στον Δεκέμβριο, καθώς η αναπλήρωση των θέσεων ακολουθεί αυστηρά την προσυμφωνημένη αναλογία του 1:1.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν οι κάτοχοι πτυχίου Νομικών ή Οικονομικών Επιστημών και θα διοριστούν στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Οικονομικών στην Αθήνα.

Με επιπλέον μόρια θα πριμοδοτηθούν υποψήφιοι οι οποίοι, πέραν του απαραίτητου τίτλου σπουδών, θα διαθέτουν μεταπτυχιακό ή ανώτερο τίτλο σπουδών στο αντικείμενό τους και σε αντικείμενα όπως το Φορολογικό Δίκαιο, ή την Πολιτική Δικονομία, ή το Αστικό Δικονομικό Δίκαιο, ή την Ελεγκτική, ή τη Λογιστική, ή τη Χρηματοοικονομική, ή διετή εμπειρία στα παραπάνω αντικείμενα.