Νέο πρόγραμμα 8.000 ανέργων στον Τουρισμό

Νέο πρόγραμμα 8.000 ανέργων στον Τουρισμό
Επιπλέον 8000 «επιταγές εισόδου στην αγορά εργασίας» (voucher) αποφάσισε να δώσει το υπουργείο Εργασίας σε ανέργους για να εργαστούν σε ιδιωτικές τουριστικές επιχειρήσεις.

Oι ωφελούμενοι πρέπει να είναι έως 29 ετών και το πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας θα προβλέπει:

•Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 100 ωρών

•Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας συνολικής διάρκειας 420 ωρών σε 2 φάσεις (200 ώρες θα αφορούν την ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης- α΄ φάση και 220 ώρες θα αφορούν δεξιότητες που συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής άσκησης – β΄φάση). Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο σύνολό της (α΄ και β΄ φάση), δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.

Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 1,208,962.00 ευρώ, ενώ το πρόγραμμα αναμένεται να εξυπηρετήσει 8.000 ανέργους.