Διευκρινιστική εγκύκλιος για τα εργασιακά θέματα στην τοπική αυτοδιοίκηση

Διευκρινιστική εγκύκλιος για τα εργασιακά θέματα στην τοπική αυτοδιοίκηση
Διευκρινίσεις για το νέο θεσμικό πλαίσιο που διέπει μία σειρά από εργασιακά θέματα στην αυτοδιοίκηση και στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Με δύο νέα νομοθετήματα (Ν.4257/2014 και Ν.4258/2014) επέρχονται αλλαγές σε θέματα που αφορούν στους διορισμούς, την κινητικότητα, τις προσλήψεις και τις άδειες στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ιδιαιτέρως σημαντικές είναι οι επισημάνσεις της εγκυκλίου για τους εργαζόμενους στους ΟΤΑ, καθώς αφορούν θέματα όπως διορισμούς και προσλήψεις, κινητικότητα (αποσπάσεις, μετακινήσεις), άδειες, θέματα υπηρεσιακών συμβουλίων, κατάρτιση και έγκριση Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας ΟΤΑ, αλλά και Κανονισμών Προσωπικού ΝΠΙΔ και μέσα ατομικής προστασίας. Όπως επισημαίνεται στο άρθρο 11 του Ν.4257/2014, επεκτείνεται και στους υπαλλήλους των ΟΤΑ η διάταξη του άρθρου 34 του Ν.4057/2014, με την οποία προβλέπεται ότι οι ήδη υπηρετούντες υπάλληλοι που επιτυγχάνουν το διορισμό τους σε άλλες θέσεις του δημοσίου δεν εμπίπτουν στον περιορισμό προσλήψεων «μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις».

Με τη διάταξη αυτή ενισχύεται η κινητικότητα σε όλο το δημόσιο τομέα, χωρίς να προκύπτει νέα οικονομική επιβάρυνση. Επίσης, σημειώνεται ότι, παρέχεται η δυνατότητα απόσπασης μόνιμου υπαλλήλου ΟΤΑ προς άλλον ΟΤΑ με αίτηση του υπαλλήλου και κατόπιν θετικής γνώμης του φορέα προέλευσης, με απόφαση του αρμόδιου για τον διορισμό οργάνου του ΟΤΑ υποδοχής, για χρονικό διάστημα δύο ετών, με δικαίωμα παράτασης για ένα ακόμη έτος, με απαλοιφή του προϋπάρχοντος περιορισμού κατά τον οποίο οι ανωτέρω αποσπάσεις εξετάζονται μόνο για λόγους εξυπηρέτησης με σύζυγο δημόσιο υπάλληλο ή υπάλληλο ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ