Προσωπικό υψηλών προσόντων αναζητά ο Γκ. Χαρδούβελης

Προσωπικό υψηλών προσόντων αναζητά ο Γκ. Χαρδούβελης
Προσωπικό υψηλών προσόντων αναζητεί ο υπουργός Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης, ο οποίος απηύθυνε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση δύο υπαλλήλων στο Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, ΣΟΕ, για δύο έτη.

Αναλυτικότερα, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε προσωπικό της Μονάδας Οικονομικής Έρευνας και Ανάλυσης του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων ο κ. Χαρδούβελης εξέδωσε πρόσκληση προς εκδήλωση ενδιαφέροντος για την απόσπαση μονίμων ή με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλων του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ. και των κρατικών Ν.Π.Ι.Δ./Α.Ε σε δύο θέσεις ειδικού ερευνητή-επιστήμονα συνεργάτη.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι υποψήφιοι να κατέχουν διδακτορικό τίτλο σπουδών στην επιστήμη της οικονομικής ή χρηματοοικονομικής ή τραπεζικής και να γνωρίζουν άριστα μια τουλάχιστον ξένη γλώσσα.

Στη διαδικασία δεν θα μετέχουν υπάλληλοι που έχουν επιλεγεί ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας, όπως επίσης και υπάλληλοι που δεν έχει παρέλθει διετία από το διορισμό του.Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων η 30η Σεπτεμβρίου 2014.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ