Υπ. Εργασίας: Πρόστιμα 24,8 εκατ. ευρώ για αδήλωτη εργασία

  Υπ. Εργασίας: Πρόστιμα 24,8 εκατ. ευρώ για αδήλωτη εργασία
Πρόστιμα συνολικού ύψους 24,8 εκατ. ευρώ έχει επιβάλλει ο ελεγκτικός μηχανισμός του υπουργείου Εργασίας, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου «Άρτεμις».

Σύμφωνα με τον απολογισμό που έδωσε στην δημοσιότητα το υπουργείο Εργασίας, από την έναρξη του προγράμματος στις 15 Σεπτεμβρίου 2013 έως 30 Ιουνίου 2014, διενεργήθηκαν στα πλαίσια του ειδικού επιχειρησιακού σχεδίου «Άρτεμις» έλεγχοι σε 17.281 επιχειρήσεις.
Στο πλαίσιο αυτής της δειγματοληπτικής διαδικασίας 1.574 επιχειρήσεις, βρέθηκαν να απασχολούν αδήλωτους εργαζόμενους (ποσοστό 9,13%).
Σε σύνολο 106.630 εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διενεργήθηκαν έλεγχοι, εντοπίστηκαν 2.415 αδήλωτοι εργαζόμενοι (ποσοστό 2,26%), ενώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν, αποκλειστικά για την αδήλωτη εργασία ανέρχονται στο ποσό των 24.883.607 €.
Αντίστοιχα, μόνο τον προηγούμενο μήνα, κατά τη διάρκεια του οποίου εντατικοποιήθηκαν οι έλεγχοι (ιδιαίτερα σε τουριστικές περιοχές) με το νέο επιχειρησιακό μοντέλο ελέγχου της αδήλωτης εργασίας από το Σ.ΕΠ.Ε. και την Ε.ΥΠ.Ε.Α, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, ελέχθησαν 2.816 επιχειρήσεις. Εξ’ αυτών των επιχειρήσεων, βρέθηκαν να απασχολούν αδήλωτους εργαζόμενους οι 467 (ποσοστό 16,88%).
Σε σύνολο 16.059 εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διενεργήθηκαν έλεγχοι, εντοπίστηκαν 769 αδήλωτοι εργαζόμενοι (ποσοστό 4,79%), ενώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν, αποκλειστικά για την αδήλωτη εργασία ανέρχονται στο ποσό των 7.884.585 €.
«Πρωταθλητές» στη μαύρη εργασία είναι οι άνδρες, καθώς σύμφωνα με τους 2.415 συνολικά εργαζόμενους που απασχολούνταν αδήλωτοι στις επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν, οι άνδρες καταλαμβάνουν ποσοστό 55,61%, ενώ οι γυναίκες 44,39%. Το μερίδιο των αδήλωτων ανδρών εργαζομένων σε σχέση με το σύνολο των ανδρών εργαζομένων αντιστοιχεί σε ποσοστό 2,30%, ενώ το αντίστοιχο μερίδιο των αδήλωτων γυναικών εργαζομένων, καταλαμβάνει ποσοστό 2,22%.
Αντίστοιχα από τον απολογισμό του υπουργείου Εργασίας προκύπτει ότι στους 106.630 εργαζόμενους που απασχολούνταν συνολικά στις επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν οι 94.210 είναι ημεδαποί, (ποσοστό 88,35%), ενώ οι 12.420 αλλοδαποί (ποσοστό 11,65%).
Το ποσοστό των αδήλωτων ημεδαπών εργαζομένων, σε σχέση με το σύνολο των ημεδαπών εργαζομένων είναι 1,84%, ενώ αντίστοιχα το ποσοστό των αδήλωτων αλλοδαπών εργαζομένων σε σχέση με το σύνολο των αλλοδαπών εργαζομένων είναι 5,48%. Οι αδήλωτοι ημεδαποί εργαζόμενοι στο σύνολο των αδήλωτων εργαζομένων αντιστοιχούν σε ποσοστό 71,80%, ενώ οι αδήλωτοι αλλοδαποί εργαζόμενοι αντιστοιχούν σε ποσοστό 28,20%.
Αναφορικά με τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τις 15 Σεπτέμβριο 2013 έως και 30 Ιουνίου 2014, για παράνομη απασχόληση αλλοδαπών ως προς τις ήδη υποβληθείσες κυρώσεις έχουν επιβληθεί διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.691.500 €.
Επίσης, με απόφαση της ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας και κατ’ εφαρμογή του Ν. 4052/12, επιβλήθηκε ως κύρωση η προσωρινή διακοπή διάρκειας τριών έως πενήντα μία ημερών σε ογδόντα εννέα (89) επιχειρήσεις, στις οποίες διαπιστώθηκε η παράνομη απασχόληση αλλοδαπών.
Ο αριθμός των παράνομα απασχολούμενων αλλοδαπών ήταν 305, ενώ ο συνολικός αριθμός ημερών διακοπής εργασιών έφτασε τις 670 ημέρες.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του επιχειρησιακού σχεδίου «Άρτεμις» για τον έλεγχο της αδήλωτης εργασίας, ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, δήλωσε «Το έχω τονίσει πολλές φορές. Η ευκαιριακή στρατηγική ορισμένων επιχειρήσεων που επιδιώκουν το εύκολο και παράνομο κέρδος σε βάρος των εργαζομένων και των ασφαλιστικών ταμείων αποτελεί μια αυταπάτη. Όχι μόνο επειδή όλες πλέον οι καταχρηστικές συμπεριφορές βρίσκονται στο «μικροσκόπιο» του υπουργείου Εργασίας, των ελεγκτικών του οργάνων και του πληροφοριακού συστήματος ‘Εργάνη. Αλλά και επειδή αυτές οι παράνομες συμπεριφορές ασυνείδητων εργοδοτών – πολλές φορές με το άλλοθι της κρίσης – υπονομεύουν εν τέλει την ίδια την ύπαρξή τους, «πριονίζουν το κλαδί που κάθονται». Αποστερούν το ασφαλιστικό σύστημα και τα δημόσια έσοδα από πολύτιμους πόρους και ο «λογαριασμός» θα γυρίσει ξανά σε αυτούς, μέσω της παράλυσης της καταναλωτικής ικανότητας των πολιτών».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ