Διπλάσια η ανεργία για τους υπηκόους τρίτων χωρών στην ΕΕ

Διπλάσια η ανεργία για τους υπηκόους τρίτων χωρών στην ΕΕ
O δείκτης ανεργίας των υπηκόων τρίτων χωρών που ζουν στην ΕΕ είναι πάνω από δύο φορές μεγαλύτερος από τον δείκτη ανεργίας των

Ευρωπαίων υπηκόων, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη Eurostat, το 2013 ο δείκτης ανεργίας για τους υπηκόους τρίτων χωρών (ηλικίας 20 έως 64 ετών) στην ΕΕ ήταν 21,3%, έναντι 10% που είναι ο μέσος δείκτης ανεργίας για τους υπηκόους των κρατών- μελών της ΕΕ.

Σε ό,τι αφορά τον δείκτη απασχόλησης το 2013, για τους υπηκόους τρίτων χωρών που ζουν στην ΕΕ ανήλθε στο 56,1%, έναντι 68,9% που είναι ο μέσος δείκτης απασχόλησης για τους υπηκόους των κρατών- μελών της ΕΕ.

Επιπλέον, σύμφωνα με το ΑΜΠΕ, το ποσοστό των απασχολουμένων (ηλικίας 20 έως 64 ετών) με προσωρινή εργασία είναι υψηλότερο για τους υπηκόους τρίτων χωρών που ζουν στην ΕΕ (20,2%), έναντι 12,4% για τους Ευρωπαίους πολίτες. Αρκετά υψηλότερα είναι και τα ποσοστά των απασχολουμένων από τρίτες χώρες σε μερική εργασία (27,5% έναντι 18,4% κατά μέσο όρο για τους Ευρωπαίους πολίτες).

Η μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα στον δείκτη απασχόλησης υπηκόων τρίτων χωρών και υπηκόων ενός κράτους- μέλους της ΕΕ καταγράφεται στη Σουηδία (-31,1 ποσοστιαίες μονάδες), στο Βέλγιο (-28,8 ποσοστιαίες μονάδες), στην Ολλανδία (-26,8 ποσοστιαίες μονάδες), στη Γαλλία (-22% ποσοστιαίες μονάδες), στη Φινλανδία (-20,5 ποσοστιαίες μονάδες) και στη Γερμανία (-20,2 ποσοστιαίες μονάδες).

Στην Ελλάδα, ο δείκτης απασχόλησης για τους Έλληνες υπηκόους ανήλθε το 2013 στο 53,4%, έναντι 50,3% για τους αλλοδαπούς. Εξάλλου, ο δείκτης απασχόλησης για τους πολίτες χωρών της ΕΕ στην Ελλάδα ανέρχεται στο 52,4%, ενώ για τους πολίτες τρίτων χωρών στο 49,7%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ