Ιδού οι μισθοί των Ελλήνων: Πόσοι παίρνουν έως 500 ευρώ και πόσοι πάνω από …10.000 ευρώ

Ιδού οι μισθοί των Ελλήνων: Πόσοι παίρνουν έως 500 ευρώ και πόσοι πάνω από …10.000 ευρώ
Πιο αξιόπιστη βάση δεδομένων από αυτή του ΙΚΑ για να σχηματίσει κάποιος εικόνα για τους μισθούς με τους οποίους αμείβονται οι Έλληνες μετά την …λαίλαπα της τελευταίας 4ετίας δεν υπάρχει. Η αρμόδια διεύθυνση του μεγαλύτερου ασφαλιστικού ταμείου συνέλεξε τα στοιχεία από τις ΑΠΔ που υποβάλλουν οι εργοδότες και κατέληξε στο «μισθολόγιο» του ιδιωτικού τομέα το οποίο έχει ως εξής:  
  1. Περίπου ο ένας στους τέσσερις (ποσοστό 23,2%) αμείβονται με λιγότερα από 500 ευρώ μεικτά. Το αντίστοιχο ποσοστό το 2011 ήταν μόλις 12%
  2. Περίπου οι 55 στους 100 των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα (συνολικά είναι 1,6 εκατομμύρια) έχουν μεικτό μισθό κάτω από 1000 ευρώ. Το αντίστοιχο ποσοστό το 2011 ήτα 38%. Προκύπτει λοιπόν μια σαφής «φτωχοποίηση» των εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα.
  3. Φαίνεται όμως ότι κάποια στελέχη εξακολουθούν να απολαμβάνουν υψηλούς μισθούς. Προκύπτει από τον πίνακα που ακολουθεί ότι οι έχοντες μεικτές αποδοχές από 4000 ευρώ και πάνω αυξήθηκαν από 38528 το 2011 σε 47656 το 2013. Εξ' αυτών οι 6277 έχουν αποδοχές άνω των 10.000 ευρώ μεικτά. Καλοφάγοτα...

2013

2011

Μηνιαίος Μισθός

Αριθμός εργαζομένων

Ποσοστό

Αριθμός εργαζομένων

Ποσοστό

έως 500 ευρώ

372.808

23,2%

175.917

12%

501-750 ευρώ

257.087

16,0%

130.944

9%

750-1000 ευρώ

232.012

14,5%

246.626

17%

1000-1500 ευρώ

367.836

22,9%

506.789

34%

1500-2000 ευρώ

155.659

9,7%

192.539

13%

2000-3000 ευρώ

127.206

7,9%

158.611

11%

3000-4000 ευρώ

44.562

2,8%

44.552

3%

4000 ευρώ και πάνω

47.656

3,0%

38.528

3%

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ