ΔΝΤ: Μεταρρυθμίσεις στα εργασιακά στην Ελλάδα, όχι όμως, με μειώσεις μισθών

ΔΝΤ: Μεταρρυθμίσεις στα εργασιακά στην Ελλάδα, όχι όμως, με μειώσεις μισθών
Οι αναλυτές του ΔΝΤ υποστηρίζουν πως η έως τώρα εσωτερική υποτίμηση στην Ελλάδα είναι κυρίως αποτέλεσμα περικοπών θέσεων

εργασίας και συρρίκνωσης της εσωτερικής ζήτησης, κι όχι μέσω διαρθρωτικών αλλαγών, που θα μπορούσαν να αυξήσουν την παραγωγικότητα και να ανακατανείμουν τους εργαζόμενους σε εξαγωγικούς κλάδους της οικονομίας.

Η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας, δίχως απαραίτητα να συνοδεύονται από μειώσεις μισθών, είναι ο βασικός άξονας νέας έκθεσης αναλυτών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, όσον αφορά την Ελλάδα αλλά και τις άλλες «προβληματικές» οικονομίες της Ευρωζώνης.

Σύμφωνα με τα όσα καταγράφονται στην έκθεση, η κατάργηση των φραγμών σε μειώσεις μισθών θα μπορούσε μεν να δώσει ώθηση στην προσαρμοστικότητα στην αγορά εργασίας και να βοηθήσει σημαντικά στη μείωση της ανεργίας, ωστόσο την ίδια στιγμή, υπογραμμίζεται ότι η πτώση των εισοδημάτων θα έπληττε τη ζήτηση και την επιστροφή της «εσωτερικής ισορροπίας» σε Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιρλανδία και Ισπανία.

Αντιθέτως, οι αναλυτές προτείνουν την αύξηση των καθαρών αποδοχών μέσω της μείωσης των φόρων που παρακρατούνται από μισθούς, αλλά και την παράλληλη αύξηση των φόρων στην κατανάλωση.

Υπό αυτό το πρίσμα, η έκθεση τονίζει την ανάγκη απορρύθμισης της αγοράς αγαθών, με κύριο στόχο τη διευκόλυνση εισόδου νέων επιχειρήσεων στην αγορά.

Ακόμη, όπως επισημαίνεται, η χαλάρωση των κανόνων λειτουργίας των επιχειρήσεων θα μπορούσε να μειώσει το κόστος λειτουργίας, δίχως να υπάρχει ανάγκη για περικοπές μισθών ή απολύσεις.

Υπογραμμίζουν μάλιστα πως τέτοιες διορθωτικές αλλαγές θα μπορούσαν, εμμέσως, να αυξήσουν την παραγωγικότητα του εργατικού δυναμικού, τη στιγμή που ως τώρα η μισθολογική προσαρμογή στη χώρα μας έχει γίνει «κυρίως» με «μειώσεις μισθών» χωρίς όμως να υπάρχει βελτίωση στην παραγωγικότητα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ