Στα 943 ευρώ η μέση σύνταξη τον Ιούλιο

Στα 943 ευρώ η μέση σύνταξη τον Ιούλιο
Σε 2.656.855 άτομα ανέρχονται οι συνταξιούχοι, ενώ ο συνολικός αριθμός των καταβαλλόμενων συντάξεων ανέρχεται σε 4.480.450 εκ των

οποίων οι 11.368 καταβάλλονται σε υπηκόους άλλων χωρών.

Η συνολική μηνιαία δαπάνη για συντάξεις το μήνα Ιούλιο ανέρχεται σε 2.309.715.534,28 ευρώ και η αντίστοιχη δαπάνη για το πρώτο επτάμηνο του 2014 ανέρχεται σε 16.136.414.236,78 ευρώ, κινούμενη εντός των προγραμματισμένων στόχων της συνταξιοδοτικής δαπάνης και της απορρόφησης πόρων του Κρατικού Προϋπολογισμού για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, καθώς από προϋπολογισθείσα καταβολή 58,33% της συνολικής κρατικής επιχορήγησης συντάξεων για το 2014, έχει απορροφηθεί το 57,73%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της 14ης έκθεσης του πληροφοριακού συστήματος «Ήλιος», που αφορά στις συντάξεις και τα προνοιακά επιδόματα για το μήνα Ιούλιο, το μέσο μηνιαίο εισόδημα από συντάξεις γήρατος ανέρχεται στα 943,80 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιουλίου τα οποία εμπλουτίστηκαν και με τους νέους συνταξιούχους του Δημοσίου, το πλήθος των νέων συνταξιούχων για τους οποίους αναγγέλθηκε η καταβολή σύνταξης ανέρχεται σε 12.696. Μεγαλύτερος αριθμός νέων συνταξιούχων εντοπίζεται στο ΙΚΑ σε ποσοστό που αγγίζει περίπου το 48,6% για τους δικαιούχους κύριας σύνταξης.

Από την άλλη, τα σημαντικότερα ευρήματα της έκθεσης ως προς τις παροχές προνοιακών επιδομάτων είναι τα εξής:

• Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων ανέρχεται σε 163.561

• Ο συνολικός αριθμός των καταβαλλόμενων επιδομάτων ανέρχεται σε 172.381

• Η συνολική μηνιαία δαπάνη για επιδόματα τον Ιούλιο ανέρχεται σε 54.889.902 εκ ευρώ, ενώ η αντίστοιχη δαπάνη για το πρώτο επτάμηνο του 2014 ανέρχεται σε 382.710.166 εκ ευρώ.

«Για πολλά χρόνια συντηρούσαμε ένα κατακερματισμένο σύστημα ασφάλισης πολλών ταχυτήτων, δαπανηρό και, κυρίως, άδικο και αναποτελεσματικό. Στο νέο ασφαλιστικό χάρτη που προετοιμάζουμε μεθοδικά, όλα αλλάζουν για πάντα. Στην παρουσίαση της μελέτης που εκπονείται από το ΚΕΠΕ θα αποδειχθεί ότι οι λύσεις ήταν μπροστά μας, αλλά είτε δεν τις βλέπαμε είτε – ακόμη χειρότερα - δεν θέλαμε ή δεν τολμούσαμε να τις δούμε. Θα ήθελα, ακόμη, να σταθώ σε ένα νέο στοιχείο πληροφόρησης που για πρώτη φορά ενσωματώθηκε στην έκθεση του Ιουνίου, δηλαδή τη μηνιαία εισροή νέων συνταξιούχων ανά ταμείο κύριας ασφάλισης και κατηγορία σύνταξης. Πρόκειται για δεδομένα ιδιαίτερης σημασίας, καθώς αντανακλούν την ανά ταμείο κύριας ασφάλισης δυναμική εισροής νέων συνταξιούχων και, κατά συνέπεια, την εξέλιξη των χρηματοδοτικών τους αναγκών» τόνισε με αφορμή την ανακοίνωση των στοιχείων ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ