Έρχονται δύο προγράμματα κατάρτισης για 8.200 νέους

Έρχονται δύο προγράμματα κατάρτισης για 8.200 νέους
Δύο προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης τα οποία αφορούν σε 8.200 νέους εγκρίθηκαν με απόφαση των υπουργείων Παιδείας και υγείας.

Το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας έχει συνολικό προϋπολογισμό € 40 εκατ. ευρώ και αφορά στην κατάρτιση 7.000 αποφοίτων ΙΕΚ. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της διαχειριστικής αρχής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων η υλοποίηση του προγράμματος θα ξεκινήσει στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Αντιστοίχως το πρόγραμμα το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας έχει συνολικό προϋπολογισμό € 14,4 εκατ. και αφορά στην κατάρτιση 1.200 νέων άνεργων επαγγελματιών υγείας τον τομέα της πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 200 ώρες θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση διάρκειας 8 μηνών σε μονάδες και υπηρεσίες του ΠΕΔΥ πανελλαδικά.