Πρόγραμμα κατάρτισης 235 ανέργων σε θέματα τουρισμού

 Πρόγραμμα κατάρτισης 235 ανέργων σε θέματα τουρισμού
Σε εφαρμογή αναμένεται να τεθεί το προσεχές διάστημα πρόγραμμα κατάρτισης για 235 ανέργους σε θέματα τουρισμού.


Το σχετικό πρόγραμμα έλαβε ήδη την έγκριση του υπουργείου Εργασίας και αναμένεται να υλοποιηθεί μέσω πιστοποιημένων Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου.
Σύμφωνα με τα Νέα το πρόγραμμα αφορά στην κατάρτιση ανέργων, ιδιαίτερα νέων, γυναικών, μακροχρόνια ανέργων και ατόμων που προέρχονται από πληθυσμιακές ομάδες που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας, σε θέματα τουρισμού με υποχρεωτική απασχόληση (μη επιδοτούμενη πρόσληψη) ποσοστού τουλάχιστον 30% των καταρτισθέντων του υποέργου σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης για 3 μήνες και τουλάχιστον 70 ημερομίσθια μέσα σε διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών από το τέλος της κατάρτισης.
Η πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων στον τουρισμό πραγματοποιείται από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ή εταιρείες και φορείς του ιδιωτικού τομέα που σχετίζονται με το αντικείμενο κατάρτισης και βρίσκονται στον ίδιο ή σε διαφορετικό νομό υλοποίησης της θεωρητικής κατάρτισης, αλλά εντός της ίδιας διοικητικής περιφέρειας, ενώ η υποχρεωτική - εγγυημένη απασχόληση πρέπει να πραγματοποιηθεί στον νομό εφαρμογής της πρακτικής άσκησης ή σε άλλον νομό εντός της ίδιας διοικητικής περιφέρειας. Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, η συνεργαζόμενη επιχείρηση έχει υποχρέωση παροχής συστατικής επιστολής σε κάθε καταρτιζόμενο.
Τα αντικείμενα κατάρτισης αναφέρονται σε ειδικότητες σχετικές με τα τουριστικά επαγγέλματα που συνδέονται με τους τομείς όπως :
Οργάνωση, διαχείριση και λειτουργία ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών επιχειρήσεων σε ευρύτερο πλαίσιο.
Σχεδιασμός, οργάνωση, υλοποίηση δράσεων ειδικών μορφών τουρισμού, όπως αγροτουρισμός, συνεδριακός, αστικός, θρησκευτικός, θαλάσσιος, πολιτισμικός, αθλητικός, ιαματικός και θεραπευτικός, τουρισμός φύσης κ.λπ.
Σχεδιασμός, οργάνωση, υλοποίηση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων - εκδρομών κ.λπ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ