Χάσμα ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας

Χάσμα ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας
Κάτω από το μέσο ευρωπαϊκό ποσοστό και μακριά από τον στόχο της ΕΕ για το 2020 βρίσκεται η Ελλάδα όσον αφορά στην απασχόληση των γυναικών.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν την Πέμπτη από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) σε συνέντευξη Τύπου στα Γραφεία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα, με θέμα «η θέση της Γυναίκας στην Οικονομία:

Το παράδειγμα της Ελλάδας», το ποσοστό των γυναικών, ηλικίας 20-64 ετών, που είναι απασχόλησης πλήρους ωραρίου, στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το 2012, βρίσκεται στο 54%, πολύ μακριά από το 75% που είναι ο στόχος της ΕΕ για το 2020. Το ανάλογο ποσοστό για τους άνδρες είναι 72%.

Στην Ελλάδα, το ποσοστό των εργαζόμενων γυναικών που είναι πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο 43%, ενώ στους άνδρες αγγίζει το 64%.

«Οι γυναίκες δεν συμμετέχουν ακόμη στην αγορά εργασίας στον ίδιο βαθμό με τους άνδρες. Εάν οι γυναίκες έχουν παρουσία στην αγορά εργασίας στον ίδιο βαθμό με τους άνδρες, τότε η οικονομία θα καταγράψει άνοδο.

Κατά συνέπεια όλες οι χώρες εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να βελτιώσουν την οικονομία τους εάν δώσουν τις ίδιες δυνατότητες σε άνδρες και γυναίκες να μετέχουν στην αγορά εργασίας» σημείωσε ο Jesper Schou Hansen από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της πανευρωπαϊκής μελέτης που εστιάζει στην υποστήριξη των γυναικών κατά την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας.

Αναφορικά με τη μερική απασχόληση στις γυναίκες στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το 2012, στις ηλικίες 15-64 ετών αγγίζει το 76%, ενώ στους άνδρες είναι 24%. Και στην Ελλάδα οι γυναίκες κυριαρχούν στη μερική απασχόληση.

Ο βασικός λόγος που δεν βρίσκουν δουλειά πλήρους απασχόλησης οι γυναίκες από 25-49 ετών σε ποσοστό 55% είναι η φροντίδα της οικογένειας. Ενώ στους άνδρες το ανάλογο ποσοστό αγγίζει το 12%. Στις ηλικίες 50-64 ετών οι γυναίκες για την ίδια αίτία δεν βρίσκουν δουλειά σε ποσοστό 37% και οι άνδρες σε ποσοστό 19%.

Στην αυτοαπασχόληση το ποσοστό των ανδρών στην ΕΕ είναι 18% ενώ οι γυναίκες 10%. Στην Ελλάδα η αυτοαπασχόληση αφορά το 23% των γυναικών και το 37% των ανδρών.

«Υπάρχουν μια σειρά ζητήματα και μια σειρά προβλήματα τόσο για την Ελλάδα όσο και για άλλες χώρες. Για παράδειγμα η φύλαξη των παιδιών, κάτι που δεν μπορεί κανείς να δει εδώ, στο βαθμό που το βλέπει σε άλλες χώρες.

Αν υπάρχουν δομές φύλαξης παιδιών τότε οι γυναίκες μπορούν να έχουν παρουσία στην αγορά εργασίας» σύμφωνα με τον Jesper Schou Hansen.

Σύμφωνα με τον σύνθετο δείκτη ισότητας, που αφορά έξι τομείς, η Ελλάδα βρίσκεται στο 40%, ενώ η ΕΕ των 27 στο 54%. Στον τομέα της απασχόλησης ο δείκτης ισότητας στην ΕΕ είναι 69,9%, ενώ στην Ελλάδα 59,7%.

Στον τομέα των χρημάτων, έσοδα και οικονομική κατάσταση, ο δείκτης ισότητας στην ΕΕ είναι 68,9%, ενώ στην Ελλάδα 63,3%.

Στον τομέα της γνώσης, ο δείκτης ισότητας στην ΕΕ είναι 48,9%, ενώ στην Ελλάδα στο 36,%. Στον τομέα του χρόνου, φροντίδα οικογένειας, κοινωνικές δραστηριότητες, στην ΕΕ ο δείκτης ισότητας είναι 38,8% και στην Ελλάδα 17,4%.

Στην εξουσία, πολιτική και οικονομική, ο δείκτης ισότητας στην ΕΕ είναι 38%, ενώ στην Ελλάδα 24,4% και στον τομέα της υγείας ο δείκτης ισότητας στην ΕΕ είναι 90,1% και στην Ελλάδα 92,4%.

«Παρ’ όλες τις προσπάθειες να εξαλειφθεί, το χάσμα υπάρχει ακόμα. Υπάρχει περιθώριο για πολλές προσπάθειες για να πολεμήσουμε αυτό το χάσμα, να υπάρχει μεγαλύτερη ισότητα μεταξύ των δύο φύλων.

Με αυτό το στόχο θα αναληφθούν άμεσα δράσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» ανέφερε ο προϊστάμενος του τμήματος Τύπου και ΜΜΕ της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, Carlos Martin Ruiz de Gordejuela.

Όπως τονίστηκε στη συνέντευξη Τύπου, η οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών αντιπροσωπεύει μια μεγάλη οικονομική ευκαιρία και ώθηση για την οικονομική ανάπτυξη.

Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων προειδοποίησε για τις παγίδες που κρύβει κάποιες φορές η αυτοαπασχόληση καθώς κάποιες μορφές της αποτελούν τρόπους αποφυγής σύναψης αληθινών εργασιακών συμβάσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ