Επιχειρηματικότητα 2.000 ανέργων έως 35 ετών στην καινοτομία

Επιχειρηματικότητα 2.000 ανέργων έως 35 ετών στην καινοτομία
Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων που είχαν υποβάλει νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες στο πλαίσιο του

προγράμματος «Επιχειρηματικότητα 2.000 ανέργων νέων έως 35 ετών με έμφαση στην καινοτομία» σύμφωνα με ανακοίνωση της Διοίκησης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Η Διοίκηση του Οργανισμού αναφέρει επίσης, ότι για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των επιχειρηματικών σχεδίων, που έχουν υποβάλει στο πλαίσιο του προγράμματος με διακριτικό τίτλο «Επιχειρηματικότητα Νέων με έμφαση στην καινοτομία» (Αρ. Δημ. Πρόσκλησης 9/2013), οι αρμόδιες Υπηρεσίες Απασχόλησης (ΚΠΑ2) έχουν ήδη προβεί στη διαδικασία της έγγραφης ενημέρωσής τους.

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά, θα πρέπει να απευθύνονται στην αρμόδια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της αρχικής τους αίτησης.

Για τις περιπτώσεις που κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής οι υποψήφιοι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν είχαν προβεί σε έναρξη εργασιών, υπάρχει προθεσμία 60 ημερών από την έγγραφη ενημέρωση της θετικής αξιολόγησης του επιχειρηματικού τους σχεδίου για την έναρξη εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ και για την υποβολή της Συμπληρωματικής Αίτησης (η οποία έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr - Επιχειρηματικότητα 2.000 ανέργων νέων έως 35 ετών με έμφαση στην καινοτομία).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ