Προκηρύχθηκαν οι 149 θέσεις για τους Τελωνειακούς

Προκηρύχθηκαν οι 149 θέσεις για τους Τελωνειακούς
Την προκήρυξη για την πλήρωση 149 θέσεων για τελωνιακούς εξέδωσε το ΑΣΕΠ, οι οποίες αφορούν τακτικό προσωπικό με Πανεπιστημιακή, Τεχνολογική και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.


Το ΦΕΚ της προκήρυξης υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, ενώ οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην προκήρυξη.
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει τη Δευτέρα 2 Ιουνίου 2014 και λήγει την Τρίτη 17 Ιουνίου 2014.
Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά υποβάλλονται ταχυδρομικά στο ΑΣΕΠ, με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:
ΑΣΕΠ
Αίτηση για την προκήρυξη 2Κ/2014
Κατηγορία ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ
ΤΘ 14.308
Αθήνα ΤΚ 115.10
Η προθεσμία υποβολής μέσω ταχυδρομείου λήγει με την πάροδο της Δευτέρας 23 Ιουνίου 2014

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ