Υπερισχύουν οι επιχειρησιακές συμβάσεις των συλλογικών στην ακτοπλοΐα

 Υπερισχύουν οι επιχειρησιακές συμβάσεις των συλλογικών στην ακτοπλοΐα
Νέα ρύθμιση με την οποία δίνεται η δυνατότητα, οι επιχειρησιακές συμβάσεις στην ακτοπλοΐα να υπερισχύουν των συλλογικών κατά τη διάρκεια εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής, κατατέθηκε από το υπουργείο Ναυτιλίας στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας».


Έως τώρα, σύμφωνα με την τελευταία ρύθμιση για τη ναυτική εργασία του νόμου, δινόταν η δυνατότητα οι εργασιακές σχέσεις των ναυτικών να καθορίζονται είτε με συλλογικές είτε με επιχειρησιακές συμβάσεις εργασίας.
Μάλιστα, οι εκπρόσωποι του ΣΕΕΝ είχαν εκφράσει την αντίθεσή τους για το θέμα των επιχειρησιακών συμβάσεων στην ακτοπλοΐα, που είχε θέσει ως προαπαιτούμενο η τρόικα και πέρασε στο πολυνομοσχέδιο «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας» νόμος 4054/2014.
Με την εν λόγω νέα ρύθμιση θεσπίζεται η δυνατότητα, οι επιχειρησιακές συμβάσεις στην ακτοπλοΐα να περιέχουν διαφορετικούς όρους από τους αντίστοιχους των συλλογικώ,ν ενώ ορίζεται ότι σε περίπτωση συγκέντρωσης επιχειρησιακών και συλλογικών, υπερισχύουν οι πρώτες.
Επίσης ρυθμίζεται εκ νέου, με βάση την ελευθερία της διαπραγμάτευσης, το ζήτημα της δέσμευσης των όρων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και συγκεκριμένα αυτές θεωρούνται ισχυρές και δεσμεύουν μόνο τους πλοιοκτήτες και τους ναυτικούς, που είναι μέλη των συμβαλλόμενων οργανώσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ