Παράνομες οι μονομερείς περικοπές επιδομάτων-Απόφαση κόλαφος κατά της εφημερίδας ΚΕΡΔΟΣ

Παράνομες οι μονομερείς περικοπές επιδομάτων-Απόφαση κόλαφος κατά της εφημερίδας ΚΕΡΔΟΣ
Απόφαση κόλαφο για τη εφημερίδα ΚΕΡΔΟΣ του κ. Θωμά Λιακουνάκου εξέδωσε το μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών

κρίνοντας ότι καταχρηστικά είχε προχωρήσει μονομερώς σε περικοπές στις αποδοχές των εργαζομένων και συγκεκριμένα επιδομάτων των οποίων δεν προβλέπεται η μετενέργεια από τη νέα νομοθεσία . Ειδικότερα η εφημερίδα είχε υποβάλλει αγωγή εναντίον δύο δημοσιογράφων ισχυριζόμενη ότι καλώς προέβη στις περικοπές και ζητούσε να της αναγνωριστεί το συγκεκριμένο δικαίωμα.

Το Πρωτοδικείο όμως με την απόφαση 401/2014 απέρριψε την αγωγή του Κέρδους. Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται ότι οι Σ.Σ.Ε., που έληξαν ή καταγγέλθηκαν εντός του τελευταίου εξαμήνου, πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4046/2012, εξακολουθούν να ισχύουν για ένα τρίμηνο, ήτοι από τις 14- 02-2012 έως τις 14-05-2012. Αντιθέτως, για τις ΣΣΕ, που έχουν ήδη λήξει ή καταγγελθεί ν πριν το τελευταίο εξάμηνο πριν την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου (4046/2012), η τριμηνιαία παράταση δίνεται μόνο για τη σύναψη νέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Τούτο, διότι για τις τελευταίες έχει ήδη παρέλθει το εξάμηνο παράτασης της ισχύος τους, που προέβλεπε η πλέον καταργηθείσα διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 1876/1990, με αποτέλεσμα οι όροι τους, παρόλη την άρση του χαρακτήρα τους, ως κανονιστικών και την παύση της άμεσης και αναγκαστικής τους ενέργειας, να έχουν επιβιώσει, ως κοινοί ενοχικοί όροι και να έχουν ενσωματωθεί στις ατομικές συμβάσεις μέχρι την τροποποίηση τους με νεότερη ατομική συμφωνία ή με μεταγενέστερη Σ.Σ.Ε.

Έτσι ουσιαστικά το δικαστήριο δέχεται ότι οι ατομικές συμβάσεις εργασίας που ενσωμάτωναν όρους Σ.Σ.Ε., που έληξαν ή καταγγέλθηκαν και έχει παρέλθει γι` αυτές και το εξάμηνο της παράτασης ισχύος τους συνεχίζουν να ισχύουν μέχρι να τροποποιηθούν η να καταγγελθούν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ