Πάρτι μισθών και προνομίων των υπαλλήλων της Τράπεζας της Ελλάδος

Πάρτι μισθών και προνομίων των υπαλλήλων της Τράπεζας της Ελλάδος
Η τρόικα δεν έφτασε στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από τα στοιχεία για το μισθολογικό κόστος που περιλαμβάνονται στην έκθεση του Διοικητή για το 2013. Το μισθολογικό κόστος ναι μεν είναι μειωμένο σε σχέση με το 2012 από τα 157,9 εκ Ευρώ στα 146,7 εκ Ευρώ αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και μείωση προσωπικού.
Συγκεκριμένα στο τέλος του 2012 το προσωπικό της τράπεζας αριθμούσε 1944 άτομα και στο τέλος του 2013, 1899. Κατά συνέπεια το μέσο μισθολογικό κόστος για το 2012 είναι περί τα 81.224 Ευρώ και για το 2013 περί τα 77.251 Ευρώ. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο μέσος μισθός μειώθηκε κατά 4,9%. Ωστόσο από τη σύνθεση προσωπικού προκύπτει ότι η μείωση προήλθε από την αποχώρηση υψηλότερα αμειβόμενων στελεχών με αποτέλεσμα να υποχωρήσει ο μέσος μισθός.
Αν κάποιος λάβει υπό όψιν του ότι καθαρά στο χέρι μένουν περί τα 60% των αμοιβών κατά μέσο όρο τότε η μέση καθαρή αμοιβή για το 2013 είναι περί τα 3862 Ευρώ το μήνα μέγεθος εξωφρενικό για τα σημερινά οικονομικά δεδομένα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2012 η διοίκηση Προβόπουλου υπέγραψε νέα επιχειρησιακή σύμβαση η οποία προέβλεπε μείωση μισθών. Ωστόσο και πάλι οι μισθοί απέχουν παρασάγγας από τα δεδομένα της αγοράς. Ειδικότερα ένας υπάλληλος της ΤτΕ με δύο παιδιά, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης του λογιστικού κλάδου με διδακτορικό και άριστη γνώση αγγλικών που έχει προσληφθεί το 2007 λαμβάνει:
Βασικό μισθό 1.107 ευρώ, επίδομα γλώσσας 7% επί του βασικού, ήτοι 77,49 ευρώ, επιστημονικό επίδομα 47% του βασικού μισθού, δηλαδή επιπλέον 520,29 ευρώ. Επιπλέον λαμβάνει επίδομα πολυετίας 8,87% επί του βασικού, δηλαδή επιπλέον 96,86 ευρώ, επίδομα γάμου (ακόμη κι αν είναι διαζευγμένος!) 10% επί του βασικού, δηλαδή 110,7 ευρώ, επίδομα τέκνων 5% για το πρώτο και 7,5% για το δεύτερο, δηλαδή συνολικά 12,5% επί του βασικού, δηλαδή 138,8 ευρώ, επίδομα θέσης (είναι στον βαθμό του Λογιστή και πιθανότατα αναπληρωτής προϊστάμενος υπηρεσίας,) 52,95% του βασικού ήτοι άλλα 539,59 ευρώ, επίδομα ευθύνης 39,95% ή 407,12 ευρώ και τέλος επίδομα κεντρικής τράπεζας που υπολογίζεται με έναν πολύπλοκο τρόπο, ενσωματώνοντας τα δώρα και τα επιδόματα ισολογισμού και αντιστοιχεί σε 705 ευρώ στο συγκεκριμένο παράδειγμα. Συνολικά, ο εν λόγω εργαζόμενος λαμβάνει 3.573,16 ευρώ. Την ίδια στιγμή ο μισθός ενός δημοσίου υπαλλήλου με τα αντίστοιχα προσόντα δεν ξεπερνά τα 1.479 ευρώ!
Σημειώνεται ότι οι υπάλληλοι της ΤτΕ έχουν και άλλου είδους παροχές. Για παράδειγμα στην έκθεση του 2013 και συγκεκριμένα στα έσοδα υπάρχει λογαριασμός εσόδων από τόκους δανείων που έχουν δοθεί σε υπαλλήλους ύψους 2,6 εκ Ευρώ από 4,1 εκ Ευρώ που ήταν το 2012. Τα δάνεια αυτά δίνονται για προσωπικές ανάγκες! και στεγαστικούς λόγους με άγνωστο επιτόκιο και στην ουσία η ΤτΕ έναντι των υπαλλήλων της λειτουργεί ως εμπορική τράπεζα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ