Οι ανοιχτές θέσεις εργασίας για τους πρόθυμους να ξενιτευτούν

Οι ανοιχτές θέσεις εργασίας για τους πρόθυμους να ξενιτευτούν
Πάνω από 145 Ιατρούς, Νοσηλευτές, Νηπιαγωγούς και Βρεφονηπιοκόμους ενδιαφέρονται να προσλάβουν νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα στη Γερμανίαl.


Ενδιαφέρον για νέο προσωπικό εκδηλώνεται στο Ανόβερο, στη Βρέμη, την Κολωνία και στο Αμβούργο, όπου ζητούνται πτυχιούχοι Πανεπιστημίου και ΤΕΙ, αλλά και, σε κάποιες περιπτώσεις, απόφοιτοι ΙΕΚ.
Σύμφωνα με το Εθνος, θα προσληφθούν 100 νοσηλευτές και νοσηλεύτριες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής ή Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (απόφοιτοι ΙΕΚ ή ΤΕΕ).
Ζητούνται επίσης Νευροχειρουργοί, Ακτινολόγοι, Παθολόγοι, Νευρολόγοι και Καρδιολόγοι, πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την ειδικότητά τους στο αντικείμενο και να έχουν ολοκληρώσει το «αγροτικό» τους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται προϋπηρεσία διάρκειας ενός έτους για κάθε ειδικότητα. Πέντε «ανοικτές» θέσεις αφορούν Μαίες, αποφοίτους ΤΕΙ με προϋπηρεσία στο αντικείμενο της θέσης.
Εκτός από το ιατρικό προσωπικό, μεγάλοι εκπαιδευτικοί οργανισμοί της χώρας επιθυμούν να προσλάβουν 20 Νηπιαγωγούς και 20 Βρεφονηπιοκόμους, αποφοίτους Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ.
Για το σύνολο των θέσεων απαιτούνται γνώση της γερμανικής γλώσσας σε επίπεδο Β1 ή Β2, γνώση της αγγλικής γλώσσας και προαιρετικά της γαλλικής.
Προσφέρονται σύμβαση αορίστου χρόνου, σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον και υποστήριξη στην εύρεση κατοικίας, ενώ οι επιτυχόντες θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους μέσα από συνεχείς μετεκπαιδεύσεις και υψηλές αμοιβές
Πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα της εταιρείας, www.axia-personal.com ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ