Διπλασιάστηκαν οι υποαπασχολούμενοι εργαζόμενοι

Διπλασιάστηκαν οι υποαπασχολούμενοι εργαζόμενοι
Διπλάσσιος είναι ο αριθμός των εργαζομένων στο β΄τρίμηνο του έτους σε σχέση με το α' τρίμηνο, που υποασχολούνται και αμοίβονται με τις ανάλογες αποδοχές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας σε καθεστώς υποαπασχόλησης βρίσκονται 213,9 χιλιάδες εργαζόμενοι ή το 4,3% του συνολικού εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα το β' τρίμηνο του 2013.
Ο δείκτης υποαπασχολούμενων, σημειώνει, καλύπτει άτομα που αν και είναι απασχολούμενοι δεν εργάζονται ικανό αριθμό ωρών και από αυτή την άποψη μοιάζουν με τους ανέργους.
Στο α' τρίμηνο του 2010 υποαπασχολούνταν 130 χιλ. άτομα ή το 2,6% του συνόλου ενώ το α' τρίμηνο του 2013 ο δείκτης διαμορφώθηκε στα υψηλότερα επίπεδα, στους 222,2 χιλ. εργαζόμενους ή το 4,5% του συνόλου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ