ΔΥΠΑ: Από σήμερα οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα εργασιακής εμπειρίας για 3.900 ανέργους

ΔΥΠΑ: Από σήμερα οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα εργασιακής εμπειρίας για 3.900 ανέργους

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), με την Δημόσια Πρόσκληση 11/2023 καλεί

α) άνεργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών απόφοιτων τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφεξής «ωφελούμενοι» οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει δράση θεωρητικής κατάρτισης τουλάχιστον 50 ωρών σε τομείς ψηφιακής οικονομίας, διαθέτουν σχετικό πιστοποιητικό παρακολούθησης και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη δράση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας με την τοποθέτησή τους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για χρονικό διάστημα 6 μηνών, να υποβάλουν με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο αίτηση συμμετοχής από σήμερα Δευτέρα 24 Απριλίου 2023 και ώρα 11:00 μέχρι και την Τετάρτη 24 Μαΐου 2023 και ώρα 23:59 στον διαδικτυακό τόπο της Δ.ΥΠ.Α. www.dypa.gr χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων και

β) τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα, εφεξής «πάροχοι» που δραστηριοποιούνται σε κλάδους (ως κύριους ή δευτερεύοντες) οικονομικής δραστηριότητας σε τομείς ψηφιακής οικονομίας και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία τοποθέτησης ανέργων νέων ηλικίας έως 29 ετών για χρονικό διάστημα 6 μηνών, να υποβάλουν με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εντός προθεσμίας που θα ανακοινωθεί με δελτίο τύπου μετά την ανάρτηση των πινάκων κατάταξης των υποψήφιων ανέργων ανά ΚΠΑ2.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ