Στο gov.gr η απαραίτητη Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη για την ηλεκτροδότηση κατοικιών και επιχειρήσεων

Στο gov.gr η απαραίτητη Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη για την ηλεκτροδότηση κατοικιών και επιχειρήσεων

Ποια η διαδικασία για να θεωρηθεί η ΥΔΕ.

Ψηφιακά θα μπορούν να θεωρήσουν την Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) -η οποία είναι απαραίτητη για την ηλεκτροδότηση κάθε κατοικίας ή επιχείρησης- έχουν πλέον τη δυνατότητα οι ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες και τα επαγγελματικά σωματεία τους.

Πρόκειται για το έγγραφο που πιστοποιεί ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση ενός ακινήτου είναι κατάλληλη και ασφαλής προς χρήση.

ΑΑΔΕ: Επικαιροποιούνται ψηφιακά 27 έντυπα για τους φορολογούμενους - Ποια θέματα αφορούν

Ποια η διαδικασία:

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στο gov.gr, στην ενότητα «Επιχειρηματική δραστηριότητα» και την υποενότητα «Αδειοδοτήσεις και συμμόρφωση». Σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα και Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκου Πιερρακάκη, την ΥΔΕ υπογράφουν ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr:

- ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης που συντάσσει την υπεύθυνη δήλωση

- ο εκπρόσωπος του οικείου επαγγελματικού σωματείου και

- προαιρετικά ο χρήστης της ηλεκτρικής εγκατάστασης

Ειδικότερα, η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:

1. Ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης αυθεντικοποιείται στην υπηρεσία είτε μέσω των προσωπικών του κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet, είτε μέσω των προσωπικών του κωδικών web banking και επιλέγει «Νέα αίτηση».

2. Ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης αναρτά την ΥΔΕ σε μορφή pdf (ένα ενιαίο αρχείο που θα περιλαμβάνει τόσο την υπεύθυνη δήλωση όσο και τη συνοδευτική τεκμηρίωση) και την υπογράφει ψηφιακά.

3. Κάθε επόμενος υπογράφων αυθεντικοποιείται στην πλατφόρμα και εντοπίζει και υπογράφει ψηφιακά το προς υπογραφή έγγραφο στο πεδίο «Εκκρεμότητες».

4. Όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί από όλους τους συμβαλλόμενους, το έγγραφο εμφανίζεται ψηφιακά υπογεγραμμένο στην ψηφιακή θυρίδα κάθε υπογράφοντα (my.gov.gr).

5. Η τελική υπογεγραμμένη δήλωση αποστέλλεται στη συνέχεια στην αντίστοιχη ψηφιακή εφαρμογή του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της υπηρεσίας έγινε από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ - GRNET), εποπτευόμενο φορέα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ