Η Enel ολοκλήρωσε την πώληση του μεριδίου που κατείχε στην PJSC Enel Russia

Η Enel ολοκλήρωσε την πώληση του μεριδίου που κατείχε στην PJSC Enel Russia

Πέρασε  στην PJSC Lukoil και στο ιδιωτικό ταμείο Gazprombank-Frezia έναντι συνολικού τιμήματος περίπου 137 εκατομμυρίων ευρώ - 

Η συναλλαγή ολοκληρώνει τη διάθεση των στοιχείων ενεργητικού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Ρωσία, την οποία η Enel ξεκίνησε το 2019 με μια αρχική πώληση περιουσιακών στοιχείων για καύση άνθρακα

 

Η Enel S.p.A. («Enel») ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια του δελτίου τύπου της 16ης Ιουνίου 2022, ολοκλήρωσε σήμερα την πώληση ολόκληρου του μεριδίου της στην PJSC Enel Russia, ίσο με το 56,43% του μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας, προς την PJSC Lukoil και το Κλειστό Συνδυασμένο Αμοιβαίο Επενδυτικό Ταμείο «Gazprombank-Frezia», έναντι συνολικού τιμήματος περίπου 137 εκατομμυρίων ευρώ, μετά την εκπλήρωση όλων των προϋποθέσεων που αναφέρονται στις δύο ξεχωριστές συμβάσεις που έχουν συναφθεί μαζί τους, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης της συναλλαγής από τον Πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του διατάγματος υπ’ αριθ. 520 της 5ης Αυγούστου 2022.

Ως συνέπεια της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η Enel Green Power έκανε εξαρχής σαφές πως επιδιώκει να μειώσει δραστικά την έκθεσή της στη Ρωσία. Υπό τις παρούσες συνθήκες, η Εταιρεία δεν μπορεί να αναπτύσσει επιχειρηματικές δραστηριότητες στη Ρωσία και είναι διατεθειμένη να υποστεί το όποιο βραχυπρόθεσμο κόστος αυτής της απόφασης, χάριν των αξιών και των μακροπρόθεσμων επιχειρηματικών της σχεδίων.

Ως αποτέλεσμα της συναλλαγής, η Enel έχει εκποιήσει όλα τα περιουσιακά της στοιχεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Ρωσία, τα οποία περιλάμβαναν περίπου 5,6 GW συμβατικής ισχύος και περίπου 300 MW αιολικής ισχύος σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. Η συναλλαγή συνάδει με τον στρατηγικό στόχο του Ομίλου να επικεντρώσει τις δραστηριότητές του κυρίως σε χώρες όπου μια ολοκληρωμένη θέση στην αλυσίδα αξίας μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη και να ενισχύσει τη δημιουργία αξίας από τις ευκαιρίες που προσφέρει η ενεργειακή μετάβαση.

Η συνολική συναλλαγή είχε θετική επίδραση στο καθαρό χρέος του Ομίλου περίπου 610 εκατ. ευρώ και αρνητική επίδραση στα αναφερόμενα καθαρά έσοδα του Ομίλου περίπου 1,3 δισ. ευρώ, αντανακλώντας κυρίως την αποδέσμευση αποθεματικού μετατροπής συναλλάγματος περίπου 1,0 δισ. ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2022. Αυτή η λογιστική επίδραση δεν θα έχει καμία συνέπεια στα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ