Μουζάκης: Παραίτηση δύο μελών από το ΔΣ

Μουζάκης: Παραίτηση δύο μελών από το ΔΣ

Δρομολογείται η διαδικασία αντικατάστασής τους

 

 

Η Εταιρεία ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ.Ε. ενημερώνει ότι από 01 Αυγούστου 2022 ο κος Γκανίας Σπύρος, Αντιπρόεδρος και Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ ως επίσης και ο κος Βασιλακόπουλος Χρήστος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. παραιτούνται , από τα καθήκοντά τους , ως μέλη του Δ.Σ. και ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, για προσωπικούς λόγους .

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με το πρακτικό της 09/08/2022 αποδέχεται τις παραιτήσεις και δρομολογεί την διαδικασία αντικατάστασής, εν όψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 09/09/2022 η οποία θα αποφασίσει και θα εκλέξει τα νέα μέλη .

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ