Πετρόπουλος: Μείωση 38% στα καθαρά κέρδη το πρώτο εξάμηνο

Πετρόπουλος: Μείωση 38% στα καθαρά κέρδη το πρώτο εξάμηνο

Υποχώρηση 5,5% και στις πωλήσεις

 

Οι πωλήσεις του Ομίλου της Πετρόπουλος κατά την περίοδο 1η Ιανουαρίου – 30 Ιουνίου μειώθηκαν κατά 5,5% και ανήλθαν σε €70,24εκ από €74,36εκ στις 30.6.2021, που είχαν σημειώσει πολύ μεγάλη αύξηση σε σχέση με το α΄ εξάμηνο της προηγούμενης χρονιάς, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

H πτώση των πωλήσεων οφείλεται στις μειωμένες πωλήσεις του αγροτικού τομέα, εν αναμονή της έναρξης των νέων Εθνικών Σχεδίων Βελτίωσης, καθώς και στις συνεχιζόμενες πιέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα οχημάτων και ανταλλακτικών.

Η αύξηση των δαπανών προέρχεται κυρίως από μη επαναλαμβανόμενα έξοδα, πληθωριστικές πιέσεις στις τιμές των προμηθευτών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και από το αυξημένο κόστος αποθήκευσης για τη μείωση της επίδρασης των δυσκολιών στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Παρά τις δυσκολίες των εξωτερικών συνθηκών το περιθώριο κέρδους παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο με το 2021.

Τα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας μειώθηκαν κατά 38,1% και ανήλθαν σε €1,69εκ έναντι €2,73εκ στις 30.6.2021.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε κατά 31,8% στα €9,00εκ από €13,20εκ στις 31.12.2021, ενώ ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός ήταν μηδέν (0).

Ο δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα διαθέσιμα και ισοδύναμα) στις 30.6.2022 ήταν 61,9%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ