ΕΛΒΕ: 8 Αυγούστου η Γενική Συνέλευση για επιστροφή κεφαλαίου 0,30 ευρώ

ΕΛΒΕ: 8 Αυγούστου η Γενική Συνέλευση για επιστροφή κεφαλαίου 0,30 ευρώ

Θα αποφασίσει επίσης την αντικατάσταση μελών του Δ.Σ

 

Στις 8 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΒΕ η οποία πρόκειται να εγκρίνει την αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για την επιστροφή ποσού 0,30 ευρώ στους μετόχους της εταιρείας

Οι μέτοχοι της εισηγμένης καλούνται να εγκρίνουν την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,21 ευρώ σε 0,51 ευρώ και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους της εταιρείας κατά ποσό 992.250 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,51 ευρώ σε 0,21 ευρώ.

Η Γ.Σ. καλείται να αποφασίσει επίσης την αντικατάσταση μελών του Δ.Σ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ