Profile: Στις 12 Μαΐου η Γενική Συνέλευση για την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής

Profile: Στις 12 Μαΐου η Γενική Συνέλευση για την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής

Τα θέματα της ημερήσια διάταξης

Τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,47 € σε 0,23 € με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρείας από 12.013.916 σε 24.027.832 κοινές ονομαστικές μετοχές (stock split) και αντικατάσταση κάθε μίας (1) παλαιάς κοινής ονομαστικής μετοχής με δύο (2) νέες, καλείται να αποφασίσει, μεταξύ άλλων, η τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας Profile που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαΐου.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα κάτωθι:

Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021- 31.12.2021), καθώς και της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την εν λόγω χρήση.

Θέμα 2ο: Υποβολή προς έγκριση της ετήσιας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021- 31.12.2021).

Θέμα 3ο: Υποβολή και παρουσίαση της ετήσιας Εκθέσεως Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021).

Θέμα 4ο: Έγκριση διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021), λήψη αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.

Θέμα 5ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ορκωτών ΕλεγκτώνΛογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Θέμα 6ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας από το Δημόσιο Μητρώο για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022) και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

Θέμα 7ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021).

Θέμα 8ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την Eτήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018.

Θέμα 9ο: Καθορισμός - προέγκριση αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022), καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018.

Θέμα 10ο: Λήψη απόφασης για μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,47 € σε 0,23 € με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας από 12.013.916 σε 24.027.832 κοινές ονομαστικές μετοχές (stock split) και αντικατάσταση κάθε μίας (1) παλαιάς κοινής ονομαστικής μετοχής με δύο (2) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, μέσω μείωσης (για λόγους στρογγυλοποίησης) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων εκατόν τριάντα εννέα Ευρώ και δεκαέξι λεπτών (120.139,16 €) και δημιουργία αποθεματικού ειδικού σκοπού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 2 του ν. 4548/2018, ισόποσου με το ποσό της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου. Τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων για την εκτέλεση και υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων.

Θέμα 11ο: Έγκριση προγράμματος αγορών ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Θέμα 12ο: Παροχή εγκρίσεως - αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς και για την συμμετοχή τους σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη αποφάσεως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, η Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 26η Μαϊου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι για την εν λόγω Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ