Trastor: Στα 23 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν τα κέρδη το 2021

Trastor: Στα 23 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν τα κέρδη το 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να εισηγηθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας τη διανομή κερδών της χρήσης του 2021 με τη μορφή μερίσματος € 0,02 ανά μετοχή, ήτοι συνολικού ποσού € 3.014.551,40.

 

Τα έσοδα του Ομίλου Trastor από μισθώματα κατά το 2021 ανήλθαν σε € 18,138 εκατ., έναντι € 13,078 εκατ. της προηγούμενης χρήσης.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας οι επιπτώσεις των μέτρων που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορωνοϊού στη Ελλάδα, είχαν σαν αποτέλεσμα τη μείωση των εσόδων από μισθώματα ακινήτων του Ομίλου, κατά το ποσό των € 1,499 εκατ., το οποίο αντιστοιχεί στο 7,6% των ετήσιων,
συμβασιοποιημένων εσόδων από μισθώματα.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου ανήλθαν σε κέρδη ύψους € 29,297 εκατ., έναντι κερδών € 8,586 εκατ. της προηγούμενης χρήσης.

Τα αποτελέσματα του Ομίλου μετά από φόρους ανήλθαν σε κέρδη ύψους € 23,017 εκατ., έναντι κερδών € 3,088 εκατ. της προηγούμενης χρήσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να εισηγηθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας τη διανομή κερδών της χρήσης του 2021 με τη μορφή μερίσματος € 0,02 ανά μετοχή, ήτοι συνολικού ποσού € 3.014.551,40.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου την 31.12.2021, συμπεριλαμβανομένων και των δεσμευμένων καταθέσεων, ανήλθαν σε € 23.897 χιλ., έναντι € 17.565 χιλ. της 31.12.2020.

Οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου την 31.12.2021, προ εξόδων εκδόσεως δανείων και υποχρεώσεων μισθώσεων ενσώματων και επενδυτικών ακινήτων, ανήλθαν σε € 150.606 χιλ., έναντι € 139.024 χιλ. της 31.12.2020.

Πέραν των ανωτέρω δανειακών υποχρεώσεων την 31.12.2021, ο Όμιλος είχε και υποχρεώσεις μισθώσεων επενδυτικών ακινήτων ποσού € 17.209 χιλ., λόγω της σύναψης σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ