Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο δήμος Θέρμης και το ΑΠΘ

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο δήμος Θέρμης και το ΑΠΘ

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο δήμος Θέρμης και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με σκοπό τη στρατηγική συνεργασία των δύο πλευρών, ώστε να διαμορφωθεί -μεταξύ άλλων- μία «πράσινη ατζέντα». Τις υπογραφές στο μνημόνιο έβαλαν ο δήμαρχος, Θεόδωρος Παπαδόπουλος και ο αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, καθηγητής Ευστράτιος Στυλιανίδης.

Στόχος του μνημονίου είναι να αναληφθούν από κοινού πρωτοβουλίες, προκειμένου να επιτευχθεί η διασύνδεση της έρευνας και των αποτελεσμάτων της με τις εφαρμοζόμενες δημόσιες πολιτικές του δήμου Θέρμης, να υποστηριχθεί ο δήμος στην προετοιμασία σχεδίων κλίμακας, στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2021 - 2027, με στόχο την πράσινη μετάβαση, τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και να αξιοποιηθούν εφαρμοσμένες ερευνητικές δράσεις και τα αποτελέσματα τους για την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων, προϊόντων και υπηρεσιών.

Το πεδίο συνεργασίας αφορά τη χάραξη κοινών θέσεων σε αναπτυξιακά θέματα της ευρύτερης περιοχής για τη διαμόρφωση πράσινης ατζέντας προκλήσεων, για την αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της στο τοπικό επίπεδο, με προώθηση Σχεδίων Εφαρμοστικής Έρευνας και Καινοτομίας, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και σύνδεση της έρευνας με την τοπική κοινωνία, σε δέκα θεματικά πεδία αστικής καινοτομίας, που καλύπτουν όλες τις σύγχρονες προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, καθώς και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

«Ο δήμος Θέρμης βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση στο πολεοδομικό συγκρότημα, φιλοξενεί σημαντικούς φορείς όπως το Αγρόκτημα του ΑΠΘ, καθώς και άλλες σχολές και τμήματα του πανεπιστημίου, το ΕΚΕΤΑ (Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης), την Αμερικανική Γεωργική Σχολή, το ΝΟΗΣΙΣ, αλλά και σημαντικές ιδιωτικές επιχειρήσεις. Παράλληλα είναι ο δήμος με τη μεγαλύτερη οικιστική ανάπτυξη την τελευταία δεκαετία και πλέον. Με το ΑΠΘ διατηρούμε εδώ και δεκαετίες στενή συνεργασία. Είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας, με σπουδαίο ερευνητικό έργο το οποίο βοηθά την πόλη μας», δήλωσε ο δήμαρχος Θέρμης.

Από την πλευρά του, ο κ.Στυλιανίδης υπογράμμισε πως «η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης μπορεί να αναβαθμίσει σημαντικά την οικονομία σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, αλλά και την ποιότητα ζωής στον αστικό ιστό των πόλεων. Το ΑΠΘ επεκτείνει το αποτύπωμά του στην πόλη της Θεσσαλονίκης και αλλάζει μέσω της έρευνας τη ζωή των πολιτών».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ