Quest Συμμετοχών: 28 Φεβρουαρίου η Έκτακτη Γενική Συνέλευση για το split μετοχών

  Quest Συμμετοχών: 28 Φεβρουαρίου η Έκτακτη Γενική Συνέλευση για το split μετοχών

 

Διάσπαση μετοχών με αναλογία 3νέες σε αντικατάσταση 1 παλαιάς μετοχής

 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση πραγματοποιεί η Quest Συμμετοχών στις 28 Φεβρουαρίου 2022, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Διάσπαση μετοχών (stock split) με αναλογία τρεις (3) νέες σε αντικατάσταση μίας (1) παλαιάς μετοχής με ταυτόχρονη - για λόγους στρογγυλοποίησης - μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τριακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες τετρακόσια οκτώ ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά (€357.408,96) μέσω ταυτόχρονης μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης νέας μετοχής από 0,443333333 ευρώ σε 0,44 ευρώ και δημιουργία αποθεματικού ειδικού σκοπού, σύμφωνα με το άρ. 31 παρ. 2 του ν. 4548/2018, ισόποσου με το ποσό της μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου - Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, που αφορά το Μετοχικό Κεφάλαιο - Παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ. της εταιρείας για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ