Νίκας: Στο 98,86% το ποσοστό της Cryred Investments Limited

 Νίκας: Στο 98,86% το ποσοστό της Cryred Investments Limited

Tο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει άμεσα και έμμεσα ο Προτείνων στην Εταιρεία διαμορφώθηκε σε περίπου 98,86 % από περίπου 95,05% που ήταν στις 21.01.2022

Σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2 (α) και (β) του Ν. 3461/2006, η εταιρεία με την επωνυμία "CRYRED INVESTMENTS LIMITED" (στο εξής ο "Προτείνων") δηλώνει ότι στις 31 Ιανουαρίου 2022, απέκτησε συνολικά 1.040 κοινές ονομαστικές μετοχές της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (στο εξής η "Εταιρεία") έναντι 1,24 Ευρώ ανά μετοχή.

Κατόπιν αυτής της απόκτησης, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει άμεσα και έμμεσα ο Προτείνων στην Εταιρεία διαμορφώθηκε σε περίπου 98,86 % από περίπου 95,05% που ήταν στις 21.01.2022.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ