Πρωτόκολλο συνεργασίας ΟΛΘ, Διεθνούς Πανεπιστημίου και Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού

 Πρωτόκολλο συνεργασίας ΟΛΘ, Διεθνούς Πανεπιστημίου και Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού

Το πρωτόκολλο συνεργασίας υπεγράφη από τους Αθανάσιο Λιάγκο, εκτελεστικό πρόεδρο της ΟΛΘ Α.Ε., Αθανάσιο Καΐση, πρόεδρο του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και Αθανάσιο Κελέμη, γενικό διευθυντή και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου

 

Πρωτόκολλο συνεργασίας, με αντικείμενο την από κοινού αξιοποίηση τεχνογνωσίας και υποδομών, υπέγραψαν ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ ΑΕ), το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) και το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Η τριμερής αυτή συνεργασία ανοίγει τον δρόμο για την από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών στους τομείς της λιμενικής ανάπτυξης και λειτουργίας, των εμπορευματικών μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Το πρωτόκολλο συνεργασίας υπεγράφη από τους Αθανάσιο Λιάγκο, εκτελεστικό πρόεδρο της ΟΛΘ Α.Ε., Αθανάσιο Καΐση, πρόεδρο του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και Αθανάσιο Κελέμη, γενικό διευθυντή και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.
«Η σημερινή συμφωνία για τη συνεργασία με το ΔΙ.ΠΑ.Ε και το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο» δήλωσε ο κ.Λιάγκος, «εναρμονίζεται πλήρως με το όραμά μας για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης ως πύλη ανάπτυξης για την οικονομία και την κοινωνία και κύρια θαλάσσια πύλη για τη νοτιοανατολική, την κεντρική και την ανατολική Ευρώπη».
Κατά τον κ.Καΐση, «σκοπός του καινοτόμου εγχειρήματος είναι να προάγει τη γνώση στα αντικείμενα της ναυτιλίας, της διαχείρισης λιμένων και των συνδυασμένων μεταφορών, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και εξωστρέφεια των συνεργαζόμενων φορέων».
Ο δρ Κελέμης, τέλος, σημείωσε ότι «η σύμπραξη ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος, μιας ισχυρής επιχειρηματικής οντότητας κι ενός φορέα στήριξης της διμερούς επιχειρηματικότητας, με στόχο τις κοινές "επενδύσεις" στην ανώτατη εκπαίδευση, στην έρευνα, στην επαγγελματική κατάρτιση και στις τεχνολογικές εφαρμογές, μόνο θετικά μπορεί να λειτουργήσει, ιδιαίτερα όταν έχει προσανατολισμό την αγορά των ναυτιλιακών logistics. Έναν κλάδο ο οποίος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της οικονομίας, έναν πολλά υποσχόμενο επενδυτικό τομέα, που δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, υψηλού κύρους και σημαντικών απολαβών. Έναυσμα για την τριπλή αυτή συνέργεια αποτέλεσε το κοινό ενδιαφέρον για τη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας μεταξύ της φοιτητικής κοινότητας, επαγγελματιών με μακρά εμπειρία στα logistics και τη ναυτιλία και επιχειρηματιών με ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, προερχόμενο από τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, τη Γερμανία».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ