ΕΣΜΥΕ: Αρχαιρεσίες και συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα

ΕΣΜΥΕ: Αρχαιρεσίες και συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα


Για την τρέχουσα 2ετία 2021-2022

 

Με επιτυχία στέφθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Συνδέσμου Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 25.09.2021, στην Αθήνα στο «President Hotel» (το πρωί) και στην Θεσσαλονίκη στο «Holiday Inn Thessaloniki» (το απόγευμα), σε δύο διαδοχικές εκδηλώσεις, καλύπτοντας έτσι το σύνολο των μελών του, ανά την επικράτεια.
Τη Γενική Συνέλευση του ΕΣΜΥΕ παρακολούθησε πλήθος μελών του Συνδέσμου, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα κατά της πανδημίας Covid 19.
Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης, ο απερχόμενος Πρόεδρος του ΕΣΜΥΕ κ. Βασιλικός Κωνσταντίνος αναφέρθηκε στο νέο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ και στις επερχόμενες αλλαγές στη δομή της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις πολλές και σημαντικές δράσεις του «ΕΣΜΥΕ» τα τελευταία χρόνια, στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των ΜΥΗΕ, σε όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την προώθηση της ανάπτυξής τους καθώς και στις προοπτικές και προκλήσεις της επόμενης μέρας.
Στη συνέχεια, ακολούθησε η διενέργεια των Αρχαιρεσιών του Συνδέσμου. Κατόπιν συγκρότησης του Δ.Σ. σε σώμα για την τρέχουσα διετία 2021-2022, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΜΥΕ αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:


Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΜΥΕ
1. Βασιλικός Κωνσταντίνος ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. Χατζόπουλος Βασίλειος ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. Κακιόπουλος Ηλίας ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
4. Οικονομίδης Κωνσταντίνος ΤΑΜΙΑΣ
5. Σιώζος Γεώργιος ΜΕΛΟΣ
6. Χατζηγαβριήλ Δέσποινα ΜΕΛΟΣ
7. Μπουρμπουράκης Παναγιώτης ΜΕΛΟΣ

Αναπληρωματικά Μέλη
1. Τσούγκαρης Χρήστος
2. Γιαννόπουλος Αναστάσιος
3. Φωτεινός Τηλέμαχος

Εξελεγκτική Επιτροπή
1. Αντωνακάκης Κωνσταντίνος
2. Αντωνίου Ηλίας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ