MLS: Στις 18 Μαίου η Συνέλευση Ομολογιούχων

MLS: Στις 18 Μαίου η Συνέλευση Ομολογιούχων

 Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Σύμφωνα με τον όρο 11.10 του Τροποποιημένου και Κωδικοποιημένου από 11.08.2017 Προγράμματος του Κοινού Ομολογιακού Δανείου (Το Πρόγραμμα) ύψους έως 7.000.000 (το «ΚΟΔ»), εκδόσεως της εταιρείας «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ», η «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ», υπό την ιδιότητα του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων στο ΚΟΔ, καλεί τους κ.κ. ομολογιούχους δανειστές του ΚΟΔ (οι «Ομολογιούχοι») σε Συνέλευση Ομολογιούχων την 18/5/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ενημέρωση από την Εκδότρια για τον διενεργούμενο έλεγχο από την Επιτροπή της Κεφαλαιαγοράς επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εκδότριας για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2018 και των από 13.05.2020 Δελτίων τύπου του Χρηματιστηρίου Αθηνών περί προσωρινής αναστολής διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών της Εκδότριας και της ICAP περί απόσυρσης των ICAP Credit Rating της Εκδότριας,

2. Ενημέρωση από την Εκδότρια και ανάλυση της πρότασης για τη διευθέτηση της κατάστασης που έχει προκύψει σε σχέση με το Ομολογιακό Δάνειο και την πληρωμή του/ων τοκομεριδίου/ων του,

3. Τροποποίηση του όρου 1 «ΕΡΜΗΝΕΙΑ-ΟΡΙΣΜΟΙ» αναφορικά με την «Περίοδο Εκτοκισμού» του ως άνω Προγράμματος και τη μεταβολή αυτής από τρεις (3) σε έξι (6) μήνες. Το θέμα εισάγεται προς συζήτηση και λήψη απόφασης κατόπιν σχετικού αιτήματος της Εκδότριας,

4. Καταγγελία του Προγράμματος ιδίως σύμφωνα με τον όρο 10.2 (α) για τη μη εμπρόθεσμη και προσήκουσα καταβολή τόκων (γεγονός καταγγελίας για υπερημερία) σε περίπτωση μη έγκρισης της ως άνω υπό θέμα 3 τροποποίηση ή/και σύμφωνα με τον όρο 10.2 (β) (γεγονός καταγγελίας για παράβαση εγγυοδοτικής δήλωσης/υποχρέωσης) ή/και σύμφωνα με τον όρο 10.2 (η) (γεγονός καταγγελίας για τη διατήρηση πιστοληπτικής διαβάθμισης ICAP τουλάχιστον βαθμού Ε),

5. Σε περίπτωση απόφασης των Ομολογιούχων για καταγγελία του Προγράμματος, την εξουσιοδότηση του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων για ανεύρεση και ορισμό νομικού συμβούλου για ανάληψη νομικών ενεργειών, σύμφωνα ιδίως με τους όρους 9.3., 11.4. και 11.20 του Προγράμματος,

6. Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας και πλειοψηφίας για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ως άνω θεμάτων, εξουσιοδότηση του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων για ανεύρεση και ορισμό νομικού συμβούλου για εισήγηση περαιτέρω νομικών ενεργειών, σύμφωνα ιδίως με τους όρους 9.3., 11.4. και 11.20 του Προγράμματος.

Λόγω των έκτακτων συνθηκών και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την κυβέρνηση για τον περιορισμό εξάπλωσης του ιού SARS-CoV-2, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των ομολογιούχων, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αυτήν και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου."

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ