Ο Δημήτρης Μπακάκος νέος γενικός διευθυντής Integration στη SingularLogic

Ο Δημήτρης Μπακάκος νέος γενικός διευθυντής Integration στη SingularLogic

Ο Δημήτρης Μπακάκος διαθέτει, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πολυετή εμπειρία στο χώρο της πληροφορικής

Ο Δημήτρης Μπακάκος αναλαμβάνει καθήκοντα γενικού διευθυντή Integration στη SingularLogic, στο πλαίσιο της υλοποίησης του στρατηγικού επιχειρηματικού σχεδιασμού της διοίκησης της εταιρείας.

Ο Δημήτρης Μπακάκος διαθέτει, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πολυετή εμπειρία στο χώρο της πληροφορικής σε θέσεις ευθύνης, ενώ παράλληλα έχει σημαντική εξειδίκευση στη διαχείριση έργων Integration. Στέλεχος σε εταιρείες πληροφορικής για περισσότερα από 32 έτη, τα 12 τελευταία στη θέση του διευθυντή πωλήσεων στη Space Hellas, όπου συνέβαλε καταλυτικά στην αναπτυξιακή πορεία της, ενώ έχει αποτελέσει και στέλεχος στη SingularLogic για 20 έτη, τα περισσότερα σε ανώτερες διοικητικές θέσεις.

Από τη νέα του θέση ο κ. Μπακάκος καλείται να συμβάλει στην ισχυροποίηση της θέσης της εταιρείας, συνδυάζοντας τις αρτιότερες τεχνολογικές επιλογές λύσεων πληροφορικής με τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων προς όφελος των πελατών της, στους τομείς: Integration για υλοποιήσεις έργων σε μεγάλους πελάτες του ιδιωτικού τομέα, του δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαχείρισης και υλοποίησης λύσεων με διεθνή πληροφοριακά συστήματα, όπως SAP, καθώς και διαχείρισης και υλοποίησης λύσεων της SingularLogic σε κάθετους τομείς της μεγάλης αγοράς, όπως χρηματοοικονομικός, τηλεπικοινωνιών, καυσίμων, λιανεμπορίου κ.ά..

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ