Συμφωνία MLS με το υπουργείο Παιδείας της Κύπρου

Συμφωνία MLS με το υπουργείο Παιδείας της Κύπρου

Η MLS επιπρόσθετα για 12 μήνες θα προμηθεύει το υπουργείο με Tablets

Συμφωνία με το Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Κύπρου, για την προμήθεια ψηφιακών συσκευών (tablets) για 12 μήνες ανακοίνωσε η MLS.

Η εταιρεία επικράτησε σε διαγωνισμό του υπουργείου, αναλαμβάνοντας την προμήθεια και συντήρηση καταρχήν 3.700 tablets για το ποσό των 442.100,00€ (τετρακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες και εκατό ευρώ), εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό θα παραδοθεί εντός διμήνου .

Η MLS επιπρόσθετα για το διάστημα της σύμβασης (12 μήνες) θα προμηθεύει το υπουργείο με Tablets για όποιες νέες ανάγκες προκύπτουν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ