Σε ανοδική τροχιά η Profile Software

Σε ανοδική τροχιά η Profile Software

Τα κέρδη προ αποσβέσεων, τόκων και φόρων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 20%

Σε 7,6 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Profile Software έναντι 6,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2018, σημειώνοντας αύξηση κατά 20%.

Τα κέρδη προ αποσβέσεων, τόκων και φόρων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 20% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, ανερχόμενα σε 2,1 εκατ. ευρώ έναντι 1,7 εκατ. ευρώ το 2018, ενώ το περιθώριο EBITDA διατηρήθηκε στα ικανοποιητικά επίπεδα του 28%.

Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 81% και διαμορφώθηκαν σε 1,2 εκατ. ευρώ έναντι 0,7 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, αυξανόμενα κατά 0,5 εκατ. ευρώ λόγω του μεγαλύτερου κύκλου εργασιών του Ομίλου και των θετικών χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων. Κατ΄ επέκταση, τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας διπλασιάστηκαν ανερχόμενα σε 1,0 εκατ. ευρώ από 0,5 εκατ. ευρώ το 2018, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,0894 ευρώ έναντι 0,0417 ευρώ.

Ο Όμιλος Profile ενίσχυσε την εξωστρέφειά του με νέες αναλήψεις έργων σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Ασία και Αμερική παρουσιάζοντας και νέες καινοτομίες στις λύσεις του για Investment Management, Banking και Treasury ώστε να προσφέρει ολοκληρωμένη κάλυψη σε απαιτήσεις για αυτοματοποίηση, reporting καθώς και PSD2 και Open Banking με δυνατότητες Cloud και SaaS. Επιπλέον, διεύρυνε τις διεθνείς δραστηριότητες του αυξάνοντας κατά περισσότερο από 30% το ανθρώπινο δυναμικό του και υποστηρίζοντας προγράμματα τεχνολογίας και εκπαίδευσης όπως το Stackforce.

Παράλληλα, συνέχισε την ενεργό συμμετοχή και υποστήριξη σε τοπικές και διεθνείς εξειδικευμένες εκδηλώσεις για την παρουσίαση των νέων λύσεων και την εδραίωση της κατά τόπους παρουσίας του, σε διεθνές επίπεδο.

Ο Όμιλος και οι λύσεις του διακρίνονται συστηματικά σε διεθνείς μελέτες των Gartner, Celent, Forrester, Aite group, κτλ αποσπώντας βραβεύσεις από εξειδικευμένους οργανισμούς του κλάδου, για την καινοτομία και τις τεχνολογίες που ενσωματώνουν.
Με βάση τα μέχρι τώρα αποτελέσματα και με επίκεντρο την περαιτέρω διείσδυση στις διεθνείς αγορές, η διοίκηση του Ομίλου αναμένει επίτευξη των στόχων της και κατά το σύνολο του τρέχοντος έτους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ