3KIP: Τα αμοιβαία κεφάλαια καταλύτης για τις επενδύσεις στην Ελλάδα

To 3K Value, παραμένει σταθερά πρωταθλητής στην κατηγορία του με απόδοση 3ετίας +67,73%.

3KIP: Τα αμοιβαία κεφάλαια καταλύτης για τις επενδύσεις στην Ελλάδα

Την σημασία των μετοχικών και ομολογιακών επενδύσεων τόσο για την επίτευξη αποδόσεων όσο και για την στήριξη των αξιόλογων ελληνικών εταιρειών ανέδειξαν, μεταξύ άλλων,  τα στελέχη της 3Κ Investment Partners σε ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποίησαν σήμερα παρουσία εκπροσώπων του Τύπου.

Όπως χαρακτηριστικά σημείωσαν τα στελέχη της εταιρείας, τα προϊόντα της 3KIP αποτελούν σήμερα εξαιρετικές επενδυτικές επιλογές προσφέροντας τη δυνατότητα σε ελληνικές εταιρείες με όραμα και προοπτικές να αποκτήσουν τα απαραίτητα κεφάλαια ώστε να προβούν σε επενδύσεις, να προσλάβουν ανθρώπους, να αυξήσουν την παραγωγή τους ή να ενισχύσουν τον εξαγωγικό τους προσανατολισμό. Μάλιστα, αυτές οι εταιρείες σύμφωνα με τους επικεφαλής της 3KIP μπορούν να αποφέρουν εξαιρετικές αποδόσεις, ειδικά σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι αποδόσεις του 3K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού, το οποίο ανάδειξε την δυναμική των ελληνικών επιχειρήσεων και κατάφερε παρά την σοβούσα οικονομική κρίση σε επίπεδο τριετίας 31/03/2016 - 29/03/2019 να αποφέρει αποδόσεις ύψους +67,73%.

Σήμερα η 3Κ Investment Partners, με δραστηριότητα στη χώρα μας τα τελευταία 29 χρόνια και 25 εργαζόμενους, αποτελεί μια εκ των κορυφαίων εταιρειών επενδύσεων στην Ελλάδα, αντιπροσωπεύοντας την ΝΝ Investment Partners σε Ελλάδα και Κύπρο. Η εταιρεία διαθέτει συνολικά 66 αμοιβαία κεφαλαία – 7 που διαχειρίζεται η ίδια και 59 ΟΣΕΚΑ Λουξεμβούργου της ΝΝ IP – ενώ τα ενεργητικά που διαχειρίζεται και διανέμει είναι συνολικής αξίας €400εκ. περίπου (σ.σ. στοιχεία 28/2/2019).

Πυρήνας της επενδυτικής φιλοσοφίας της 3Κ Ιnvestment Partners είναι το γεγονός ότι σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα και με ενεργή διαχείριση, μπορεί να επιτύχει αποδόσεις πάνω από το μέσο όρο απόδοσης του ανταγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη τέσσερα βασικά κριτήρια: 1) τη διοίκηση της εκάστοτε εταιρείας, 2) τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται, 3) τη δυνατότητα της εταιρείας να παράγει κέρδη (earning power) και τέλος 4) την τιμή που διαπραγματεύεται.

Οι αναπτυξιακοί άξονες της 3KIP περιλαμβάνουν σύμφωνα με τη στρατηγική της εταιρείας την προσέλκυση επενδυτών από το εξωτερικό στην Ελλάδα και στις επενδυτικές στρατηγικές της εταιρείας, την διεύρυνση του χαρτοφυλακίου της με στρατηγικές επενδύσεων σε αξίες του εξωτερικού, την ανάπτυξη λύσεων συνταξιοδοτικών παροχών, και τέλος την διαδικτυακή διάθεση αμοιβαίων κεφαλαίων.

Κατά τη διάρκεια της ενημερωτικής εκδήλωσης ο Γιώργος Κουφόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων σύμβουλος της 3KIP, ανέφερε: "Στην 3KIP, με την τεχνογνωσία μας, θέλουμε να είμαστε καταλύτης για ακόμη πιο οικονομικά υγιείς εταιρείες που θα αποτελούν πόλο έλξης για ξένους επενδυτές σε μια ακόμη πιο σταθερή οικονομία. Οι αποταμιεύσεις και οι επενδύσεις όταν χρησιμοποιούνται με σωστό τρόπο βοηθούν όχι μόνο αυτούς που επενδύουν, αλλά το σύνολο της κοινωνίας".

Παράλληλα, ο Τάκης Κανελλόπουλος, εκ των βασικών μετόχων της 3KIP, κατά την τοποθέτησή του τόνισε: "Από επενδυτικής πλευράς η στιγμή να τοποθετηθεί κανείς είναι ασφαλής και με προοπτική καθώς πιστεύουμε πως οδηγούμαστε προς ένα πιο ορθολογικό και συμπαγές οικονομικό μοντέλο. Εμείς στην 3ΚΙP, συμβάλλουμε προς αυτή την κατεύθυνση επιλέγοντας να επενδύσουμε και να υποστηρίξουμε το υγιές και ανταγωνιστικό σκέλος της οικονομίας".

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ