Νέα εποχή για τη Famar: «Ένεση» ρευστότητας 58 εκατ. ευρώ

Νέα εποχή για τη Famar: «Ένεση» ρευστότητας 58 εκατ. ευρώ

Την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης, ανακεφαλαιοποίησης και ενδυνάμωσης της κεφαλαιακής της δομής ανακοίνωσε ο Όμιλος Famar.


Σύμφωνα με ανακοίνωση, η αναδιάρθρωση αυτή, η οποία έρχεται ως επιστέγασμα της σημαντικής προόδου που σημείωσε η Famar σε συνέχεια της υπαγωγής της στην πλατφόρμα της Pillarstone τον Μάρτιο του 2017, παρέχει περαιτέρω σταθερότητα και μακροχρόνια οικονομική ασφάλεια στον Όμιλο.

O Όμιλος Famar προχώρησε σε σημαντικές επενδύσεις για την βελτίωση των λειτουργιών συσκευασίας καθώς και των δομών πληροφοριακών συστημάτων με βάση τα διεθνή πρότυπα σειριοποίησης.

Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης, προβλέπεται η μείωση των υπαρχόντων οικονομικών υποχρεώσεων της Famar από 234 εκατ. ευρώ σε 118 εκατ. ευρώ, και η επέκταση του χρόνου αποπληρωμής κατά έξι χρόνια.

Επιπλέον η Pillarstone δεσμεύεται για την παροχή νέων κεφαλαίων της τάξεως των 57,6 εκατ. ευρώ για την χρηματοδότηση του μακροχρόνιου αναπτυξιακού πλάνου της Famar, και την εξυπηρέτηση των αναγκών της εταιρείες για κεφάλαιο κίνησης.

Η πλατφόρμα της Pillarstone αποτελεί εξειδικευμένη λύση η οποία αποσκοπεί στο να υποστηρίξει τις τράπεζες να διαχειριστούν τα μη-εξυπηρετούμενα ανοίγματά τους, επενδύοντας μακροπρόθεσμα κεφάλαια και τεχνικές γνώσεις με στόχο να βοηθηθούν συμβαλλόμενες επιχειρήσεις, να ορθοποδήσουν και να ευδοκιμήσουν εκ νέου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ