Εως 26 Ιουλίου η δημόσια προσφορά της CNL Capital για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο

Εως 26 Ιουλίου η δημόσια προσφορά της CNL Capital για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο

Οι προσφερόμενες μετοχές θα διατεθούν προς κάλυψη μέσω δημόσιας προσφοράς στο σύνολο του επενδυτικού κοινού

Από τις 24 έως τις 26 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η δημόσια προσφορά των μετοχών της CNL Capital για την εισαγωγή της στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της CNL Capital της 2.4.2018 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας έως 4.000.000 ευρώ με την έκδοση 400.000 νέων κοινών ονομαστικών , ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ εκάστη .

Οι προσφερόμενες μετοχές θα διατεθούν προς κάλυψη μέσω δημόσιας προσφοράς στο σύνολο του επενδυτικού κοινού με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η CNL CAPITAL είναι η πρώτη εταιρεία κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών στην Ελλάδα με σκοπό την κάλυψη των αναγκών ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Έχοντας ήδη διανύσει μία πορεία τεσσάρων ετών στην εγχώρια αγορά, ανταποκρίνεται στις ανάγκες χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες είναι οικονομικά υγιείς και αναπτυσσόμενες, αλλά δεν υποστηρίζονται επαρκώς από τον παραδοσιακό τραπεζικό κλάδο. Η CNL CAPITAL επενδύει σε βραχυπρόθεσμα ομολογιακά δάνεια τα οποία εκδίδονται από ελληνικές μικρομεσαίες εταιρίες.

Η εταιρεία, με πρόεδρο διοικητικού συμβουλίου τον Πάνο Λέκκα και διευθύνοντα σύμβουλο τον Νίκο Χλωρό, ιδρύθηκε στα μέσα του 2014 από μια αρχική ομάδα 25 επενδυτών, που διέβλεψαν την ανάγκη για τη δημιουργία ενός εναλλακτικού φορέα χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Στα τέσσερα χρόνια παρουσίας της, η CNL CAPITAL παρουσιάζει μια ιδιαίτερα αυξητική πορεία και έχει επενδύσει σε 32 εταιρικά ομόλογα, στηρίζοντας περισσότερες από 20 μικρομεσαίες εταιρίες από πολλούς διαφορετικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. 15 από τα παραπάνω εταιρικά ομόλογα έχουν λήξει επιτυχώς και τα υπόλοιπα 17 είναι πλήρως ενήμερα.

Η αξία των επενδύσεων που έχει πραγματοποιήσει τους τελευταίους 34 μήνες ξεπερνά τα 8,5 εκατ. ευρώ, ενώ για το υπόλοιπο του 2018, εξετάζονται επενδύσεις σε πάνω από 12 νέα ομολογιακά δάνεια αξίας 6,2 εκατ. ευρώ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ