Νέο έργο της Intrasoft στο Μαρόκο

Νέο έργο της Intrasoft στο Μαρόκο

Το νέο πληροφοριακό σύστημα του Ταμείου Εθνικής Ασφάλισης του Μαρόκου (CNSS) θα αναπτύξει η Intrasoft International.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, πρόκειται για ένα έργο ορόσημο για την Intrasoft​​​​, καθώς επεκτείνει την παγκόσμια παρουσία της στην αγορά συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και ασφάλισης υγείας, βασισμένη στη μοναδική τεχνογνωσία της.

Η Intrasoft θα επικεντρωθεί στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών στο τμήμα υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας και στην επιστροφή των εξόδων υγείας για τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης που παρέχονται στους υπαλλήλους του μαροκινού ιδιωτικού τομέα.

Το νέο σύστημα θα καλύψει τις ανάγκες του CNSS, δηλαδή την ενσωμάτωση των διαφόρων επιχειρηματικών δομών σε μια ενοποιημένη πλατφόρμα και μία κεντρική βάση δεδομένων. Επιπλέον, θα παρέχει διαδικτυακή καταγραφή και επικύρωση δεδομένων, καθώς επίσης θα διαχειρίζεται και θα ελέγχει τις υπηρεσίες και τα έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο. Η Intrasoft ​​​​​​​θα στηρίξει το CNSS ώστε να επιτύχει τους στόχους του όσον αφορά την διαδικτυακή ενοποίηση και τη διαλειτουργικότητα, καθώς και τη μετάβαση σε εργασίες χωρίς-χαρτί σε όλο τον οργανισμό.

Ο κ. Αλέξανδρος Μάνος, Διευθύνων Σύμβουλος της Intrasoft ​​​​​​​ International, δήλωσεότι «τα προϊόντα λογισμικού της Intrasoft στον τομέα της Κοινωνικής Ασφάλισης και της Ασφάλειας Υγείας συνδυάζουν τεχνολογίες αιχμής με την πολυετή γνώση μας. Τα προϊόντα μας ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες των αγορών αλλά εισαγάγουν συγχρόνως και νέες καινοτόμες δυνατότητες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών τα επόμενα χρόνια. Είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στους ψηφιακούς στόχους του CNSS και είμαστε βαθύτατα ικανοποιημένοι με την επιλογή και την εμπιστοσύνη του νέου μας πελάτη».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ