Η Κρητών Άρτος «ζυμώνει» νέα προϊόντα και προχωρά σε εξαγωγές

Στο +13% οι πωλήσεις της εταιρείας το 2017

Η Κρητών Άρτος «ζυμώνει» νέα προϊόντα και προχωρά σε εξαγωγές

 

Ενίσχυση των εγχώριων μεριδίων και διεύρυνση της εξαγωγικής δραστηριότητας περιλαμβάνει ο επιχειρηματικός σχεδιασμός της εταιρείας τροφίμων Κρητών Άρτος για το 2018.

Σύμφωνα με την διοίκηση της εισηγμένης εταιρείας ο επιχειρηματικός σχεδιασμός για το 2018 θα στηριχτεί στην ισχυροποίηση της εταιρείας στα επώνυμα προϊόντα με στόχο αύξηση μεριδίων και ενίσχυση της εταιρικής ταυτότητας στην εγχώρια αγορά και στη δημιουργία νέων καινοτόμων προϊόντων κυρίως στην κατηγορία των snacks.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην προώθηση των εξαγωγών και εντατικοποίηση προσπάθειας εισόδου της εταιρείας στην αγορά των σνακ με την επωνυμία ΜΙΚΙΟ με κριτσίνια, μπάρες δημητριακών, παστέλια και άλλα προϊόντα τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στο εξωτερικό.

Όπως αναφέρει η διοίκηση της εταιρείας, στην ελληνική αγορά, λόγω ενεργητικού marketing και διαφήμισης νέων προϊόντων και εισόδου σε νέες αγορές όπως η HORECA και η μικρή αγορά λιανεμπορίου, αναμένεται αύξηση του κύκλου εργασιών και μικρή βελτίωση του περιθωρίου κέρδους.

Να σημειωθεί ότι σαφή βελτίωση οικονομικών επιδόσεων σημείωσε το 2017 η εταιρεία. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 13,3% (από τα 5,24 στα 5,94 εκατ. ευρώ).
Το EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) διαμορφώθηκε στα +877 χιλ. ευρώ, έναντι -286 χιλ. το 2016. Το αποτέλεσμα του 2016 είχε επηρεαστεί από τις αυξημένες προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων λόγω της υπόθεσης της αλυσίδας Μαρινόπουλος.

Το καθαρό αποτέλεσμα ήταν κερδοφόρο (+325 χιλ. ευρώ) έναντι ζημιών 916 χιλ. το 2016. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ύψους 1,54 εκατ. αφ’ ενός χρηματοδότησαν τις επενδύσεις της χρονιάς, αφ’ ετέρου μείωσαν τον καθαρό δανεισμό κατά 695 χιλ. ευρώ.

Με βάση τα στοιχεία της 31ης Δεκεμβρίου του 2017, τα ίδια κεφάλαια της Κρητών Άρτος είχαν διαμορφωθεί στα 3,83 εκατ. ευρώ και ο καθαρός της δανεισμός στα 900 χιλ. ευρώ.