Κρίσιμες διαπραγματεύσεις για τη Notos Com

Κοντά σε συμφωνία αναδιάρθρωσης τράπεζες και Pillarstone

Κρίσιμες διαπραγματεύσεις για τη Notos Com

Κοντά σε συμφωνία για τη διάσωση της Notos Com Συμμετοχές βρίσκονται οι τράπεζες και η Pillarstone.

 

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης προβλέπει γενναίο «κούρεμα» 70% των οφειλών του, σε συνδυασμό με νέα χρηματοδότηση ύψους 25 εκατ. ευρώ, καθώς και αναδιάρθρωση του επιχειρηματικού μοντέλου με κλείσιμο καταστημάτων κυρίως στη λιανική.

Η νέα χρηματοδότηση προβλέπεται να χορηγηθεί σε στάδια και εφόσον ακολουθηθεί το πλάνο λειτουργικής αναδιάρθρωσης του ομίλου. Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε λεπτό σημείο και στόχος είναι η διάσωση του ιστορικού ομίλου Notos Com Συμμετοχές και η προστασία της συντριπτικής πλειονότητας των περίπου 1.200 θέσεων εργασίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο όμιλος NotosCom δραστηριοποιείται στη χονδρική και λιανική εμπορία καλλυντικών και ενδυμάτων, διαθέτει δίκτυο πολυκαταστημάτων σε Ελλάδα και Βουλγαρία, αλλά και πολυκατάστημα με είδη οικιακού εξοπλισμού.

Το 2016, οι πωλήσεις υποχώρησαν στα 114,7 εκατ. ευρώ ενώ οι ζημίες προ φόρων την ίδια περίοδο διαμορφώθηκαν σε 6,8 εκατ. ευρώ (από ζημίες 8,9 εκατ. ευρώ το 2015). Οι συνολικές ζημίες μετά από φόρους της εταιρείας για το 2016, όπως αναφέρεται στις λογιστικές καταστάσεις, ανήλθαν στο ποσό 14,251 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 12,169 εκατ. ευρώ το 2015.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ