Το πλάνο για την αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ

Το πλάνο για την αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ

Έσοδα ύψους 250 εκατ. ευρώ προσδοκά το δημόσιο από την πώληση του 65% της ΔΕΠΑ.

 

Όμως, η πώληση κρύβει τον κίνδυνο της επανάληψης του ενδεχομένου να μην εμφανιστεί επενδυτής λόγω του ότι η επιχείρηση θα κουβαλά όλα τα ρίσκα των διεθνών συμβολαίων με τις ρήτρες κατανάλωσης και των μεγάλων επενδύσεων που απαιτούνται για τα διεθνή έργα.

Επίσης, το Δημόσιο θα έχει μικρό έλεγχο των διεθνών δραστηριοτήτων της εταιρείας, κάτι που θα συμβεί κι αν υλοποιηθεί το πρώτο σενάριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΔΕΠΑ ανέθεσε σε εξειδικευμένο σύμβουλο την εκπόνηση σεναρίων αποκρατικοποίησης.

Το πρώτο σενάριο προβλέπει την απόσχιση των δικτύων διανομής της ΔΕΠΑ και τη μεταφορά τους σε ξεχωριστή εταιρεία. Σε αυτή θα υπαχθούν τα ποσοστά της μητρικής στις δύο ΕΔΑ και τη ΔΕΔΑ. Για τη συγκεκριμένη εταιρεία θα αναζητηθεί επενδυτής με πώληση ισχυρού μειοψηφικού πακέτου μετοχών. Για το υπόλοιπο κομμάτι της ΔΕΠΑ με την εμπορία (ΕΠΑ Αττικής) και τα διεθνή επενδυτικά σχέδια, το σχέδιο προβλέπει να πουληθεί σε πλειοψηφικό ποσοστό και με παραχώρηση μάνατζμεντ, αλλά με το Δημόσιο να διατηρεί ισχυρά δικαιώματα.

Το δεύτερο σενάριο θέλει τη δημιουργία μιας εταιρείας συμμετοχών. Στην ομπρέλα της θα δημιουργηθούν τρεις θυγατρικές εταιρείες. Η πρώτη θα έχει τα δίκτυα και θα μπορεί να ιδιωτικοποιηθεί με την πώληση ισχυρού μειοψηφικού ποσοστού.

Η δεύτερη θα έχει το εμπορικό σκέλος, δηλαδή την ΕΠΑ Αττικής και τις διεθνείς συμβάσεις. Αυτή επίσης θα μπορεί να ιδιωτικοποιηθεί σε πλειοψηφικό ποσοστό. Και η τρίτη εταιρεία που θα παραμείνει κατά 100% θυγατρική της εταιρείας συμμετοχών θα περιλαμβάνει τα μεγάλα ενεργειακά έργα.

Η εταιρεία συμμετοχών επίσης θα είναι δυνατόν σε ένα μεγάλο ποσοστό να εισαχθεί στο Χρηματιστήριο. Επίσης σε αυτή θα μπορούν να ανατεθούν έργα όπως η ανάπτυξη πρατηρίων φυσικού αερίου, μικρές υποδομές αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου, τα οποία θα προσφέρουν, σε συνδυασμό και με το πακέτο των μετοχών στο Χρηματιστήριο, έσοδα και κέρδη.